Klantenovereenkomst
5355 Armada Drive | Carlsbad, CA 92008-4602
T: 760-603-4500 | F: 760-603-1814
 
GIA Laboratories
Antwerp Bangkok Carlsbad
Gaborone Hong Kong Johannesburg
New York Ramat Gan Surat
Tokyo
 
www.GIA.edu
 
Print

VOORBEELD

COVER PAGES
Klantenovereenkomst GIA
Versie nr.:
 
Deze Klantenovereenkomst (de “Overeenkomst”) bestaat uit (i) de “Cover Pages” hieronder, (ii) de bijgevoegde Voorwaarden bij de Klantenovereenkomst (de “Voorwaarden”), (iii) enige toepasselijke land-specifieke Bijlage(n) waarnaar hieronder wordt verw5ezen en (iv) het beleid, de procedures, richtlijnen en codes van GIA waarnaar verwezen wordt in de bijgevoegde Voorwaarden. Bij tegenspraak tussen de Voorwaarden en eender welke land-specifieke Bijlage, zullen de voorwaarden in de land-specifieke Bijlage van toepassing zijn voor het toepasselijke land.
 
Deze Overeenkomst wordt afgesloten door ondergetekende klant (“u” of de “Klant”) en, behalve zoals onderaan in deze “Cover Pages” vermeld, Gemological Institute of America, Inc., organisatie zonder winstoogmerk, (“GIA”) met hoofdzetel gevestigd te 5345 Armada Drive, Carlsbad, California 92008, Verenigde Staten van Amerika.
 
Belangrijkste bepalingen. U erkent en gaat akkoord met het volgende:
 
  Verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en Concurrerende Aanspraken. Paragraaf 7 (Verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en Concurrerende Aanspraken) bevat de voorwaarden volgens dewelke GIA een Artikel dat door u aan GIA bezorgd werd niet aan u mag teruggeven, onder meer indien rechtshandhavingsinstanties aan GIA gevraagd hebben om het Artikel in te houden of omdat iemand anders beweert eigenaar te zijn van het Artikel.
 
  Oplossing Geschillen; Afstand van Groepsvordering. Deze Overeenkomst bevat een Arbitragebepaling en een Bepaling inzake Afstand van Groepsvordering in Paragraaf 24 (Bepaling inzake Oplossing Geschillen en Arbitrage/ Afstand van Groepsvordering) van de Voorwaarden, die uw rechten ingevolge deze Overeenkomst beïnvloeden. Indien u gevestigd bent in de Verenigde Staten kunt u ervoor kiezen om af te zien van bindende arbitrage en de afstand van groepsvordering zoals vermeld in Paragraaf 24 (Bepaling inzake Oplossing Geschillen en Arbitrage/ Afstand van Groepsvordering ).
 
  Beperkingen Aansprakelijkheid GIA. De Voorwaarden bevatten bepalingen die de aansprakelijkheid van GIA beperken en uw mogelijkheid om schadevergoeding van GIA te innen beïnvloeden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Paragraaf 13 (Beperkingen Aansprakelijkheid GIA; Verzekering).
 
Welke GIA Entiteit is een Partij bij deze Overeenkomst? De onderstaande voorwaarden beschrijven welk met GIA Verbonden Labo een partij is bij deze Overeenkomst met betrekking tot de Artikels die u overhandigt aan elk met GIA Verbonden Labo. Afhankelijk van de plaats waar u de Artikels bezorgt, zou het kunnen dat u een Klantenovereenkomst heeft met meer dan één met GIA Verbonden Labo. Voor de doeleinden van deze Overeenkomst betekent de term “GIA Verbonden Labo” (i) één van de met GIA verbonden labo’s zoals hieronder beschreven en (ii) eender welk ander labo voor edelstenen dat eigendom is van of beheerd wordt door GIA of een filiaal van GIA.
 
  België. Indien u Artikels bezorgt aan of verstuurt naar het labo van GIA in België, dan zal deze Overeenkomst tussen u en het “Gemological Institute of America, Inc.” zijn en niet met de plaatselijke bedrijfseenheid van GIA gevestigd in België. Indien u Artikels bezorgt aan of stuurt naar het labo van GIA in België en indien u een consument bent (in tegenstelling tot een bedrijfsentiteit) in België, dan zullen de termen in Bijlage België zoals gevoegd aan deze Overeenkomst, van toepassing zijn. Voor alle duidelijkheid: de Bijlage België zal niet van toepassing zijn indien u een onderneming, vennootschap of andere rechtspersoon of bedrijfsentiteit bent.
 
  Botswana. Indien u Artikels bezorgt aan of verstuurt naar GIA Education and Laboratory Limited, vennootschap opgericht naar het recht van Botswana, met kantoren gevestigd te Suites 301 en 201, GIA Centre, Diamond Technology Park, Plot 67782, Block 8, Gaborone, Botswana (“GIA Botswana”), of een Deelnemer aan het LabDirect Programma van GIA (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden), gevestigd in Botswana, om door te sturen naar het “Gemological Institute of America, Inc.” of eender welk aan GIA Verbonden Labo, dan zal deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Bijlage Botswana, hieraan gehecht, tussen u en GIA Botswana zijn voor het doel van die Artikels en aanverwante Diensten. In dergelijk geval zal de term “GIA” enkel en alleen GIA Botswana betekenen voor het doel van deze Overeenkomst met betrekking tot die Artikels en Diensten. Voor alle duidelijkheid: de Bijlage Botswana zal enkel van toepassing zijn indien deze Overeenkomst tussen u en GIA Botswana is.
 
  Hong Kong. Indien u Artikels bezorgt of verstuurt naar het labo van GIA in Hong Kong, dan zal deze Overeenkomst tussen u en het “Gemological Institute of America, Inc.” zijn en niet met de plaatselijke bedrijfseenheid van GIA gevestigd in Hong Kong.
  Israël. Indien u aan het labo van GIA in Israël bezorgt of verstuurt, dan zal deze Overeenkomst tussen u en het “Gemological Institute of America, Inc.” zijn en niet met de plaatselijke bedrijfseenheid gevestigd in Israël. Voor wat betreft het labo van GIA in Israël, zullen de voorschriften van de “Ramat Gan Diamond Exchange” nooit op enige wijze van toepassing zijn op deze Overeenkomst of op eender welke aan GIA Verbonden Labo’s; en eender welke geschillen, gedingen, vorderingen en claims met betrekking tot of voortvloeiende uit deze Overeenkomst zullen enkel en alleen opgelost worden krachtens Paragraaf 24 (Oplossing Geschillen en Arbitragebepaling/ Afstand van groepsvordering) van de Voorwaarden.
 
  Japan. Indien u Artikels bezorgt aan of verstuurt naar GIA Tokyo Godo Kaisha, vennootschap opgericht naar het recht van Japan, met kantoren te Yamaguchi Building 7, 11th Floor, 4-19-9 Taito, Taito-ku, Tokyo, 110-0016, Japan (“GIA Tokyo”), of een Deelnemer aan het GIA LabDirect Programma (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden), gevestigd in Japan, om door te sturen naar het “Gemological Institute of America, Inc.” of eender welk aan GIA verbonden labo, dan zal deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Bijlage Japan, hieraan gehecht, tussen u en GIA Tokyo zijn voor het doel van die Artikels en aanverwante Diensten. In dat geval zal de term “GIA” enkel en alleen GIA Tokyo betekenen voor het doel van deze Overeenkomst met betrekking tot die Artikels en Diensten. Voor alle duidelijkheid: de Bijlage Japan zal enkel van toepassing zijn indien deze Overeenkomst tussen u en GIA Tokyo is.
 
  Zuid-Afrika. Indien u Artikels bezorgt aan of verstuurt naar GIA Education and Laboratory Proprietary Limited in Zuid-Afrika, met kantoren in The Paragon, 2nd Floor East Wing, 1 Kramer Road, Bedfordview, Johannesburg, 2007, Zuid-Afrika (“GIA South-Africa”) of een Deelnemer aan het GIA LabDirect Programma (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden), gevestigd in Zuid-Afrika, om door te sturen naar het “Gemological Institute of America, Inc.” of eender welk aan GIA Verbonden Labo, dan zal deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Bijlage Zuid-Afrika, hieraan gehecht, tussen u en GIA South Africa zijn voor het doel van dergelijke Artikels en aanverwante Diensten. In dit geval zal de term “GIA” enkel en alleen GIA South Africa betekenen voor het doel van deze Overeenkomst met betrekking tot die Artikels en Diensten. Voor alle duidelijkheid: de Bijlage Zuid-Afrika zal enkel van toepassing zijn indien deze Overeenkomst tussen u en GIA South Africa is.
 
  Thailand. Indien u Artikels bezorgt aan of verstuurt naar Gemological Research (Thailand) Company Limited in Thailand, met kantoren te U Chu Liang Building, 6th and 10th Floors, 968 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok, 10500, Thailand (“GIA Thailand”) of een Deelnemer aan het GIA LabDirect Programma (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden), gevestigd in Thailand, om door te sturen naar het “Gemological Institute of America, Inc.” of eender welk aan GIA Verbonden Labo, dan zal deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Bijlage Thailand, hieraan gehecht, tussen u en GIA Thailand zijn voor het doel van die Artikels en aanverwante Diensten. In dat geval zal de term “GIA” enkel en alleen GIA Thailand betekenen voor het doel van deze Overeenkomst met betrekking tot die Artikels en Diensten. Voor alle duidelijkheid: de Bijlage Thailand zal enkel van toepassing zijn indien deze Overeenkomst tussen u en GIA Thailand is.
 
  Ter verduidelijking, wanneer je Artikelen aflevert of verzendt aan een deelnemer van het GIA LabDirect programma (‘GIA LabDirect Program Participant’) (zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden) die zich bevindt in België, Hong Kong, Israël of enig ander land waar GIA en haar partners geen sorteringslaboratorium uitbaten, dan zal deze Overeenkomst aangaande deze Artikelen en de daaraan verbonden diensten worden gesloten tussen jezelf en Gemological Institute of America, Inc.
 
Voorbeeld. Indien u 100 diamanten bezorgt aan of verstuurt naar een Deelnemer aan het GIA LabDirect Programma in Japan, u 50 smaragden bezorgt aan of verstuurt naar het “Gemological Institute of America Inc.” in New York, New York, VSA en u 25 parels bezorgt aan of verstuurt naar Gemological Research (Thailand) Company Limited in Thailand, dan zal deze Overeenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Bijlage Japan) (i) met betrekking tot de 100 diamanten en aanverwante Diensten tussen u en GIA Tokyo Godo Kaisha zijn, (ii) dan zal deze Overeenkomst (zonder enige Bijlagen) met betrekking tot de 50 smaragden en aanverwante Diensten, tussen u en het “Gemological Institute of America, Inc.” zijn en zal deze Overeenkomst (met inbegrip van maar, niet beperkt tot de Bijlage Thailand) met betrekking tot de 25 parels en aanverwante Diensten tussen u en Gemological Research (Thailand) Company Limited zijn.
 
Indien u Artikels bezorgt aan of verstuurt naar eender welk aan GIA Verbonden Labo of een leveringspunt niet hierboven geïdentificeerd, dan dient u een aparte Klantenovereenkomst af te sluiten met dergelijk ander aan GIA Verbonden Labo of leveringspunt.
 
GIA kan kopieën bezorgen van deze Overeenkomst aan de aan GIA Verbonden Labo’s en aan eender welke van haar andere filialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eender welke vennootschap die het “Gemological Institute of America Inc.” rechtstreeks of onrechtstreeks bezit of controleert en eender welke vennootschap waarvan het “Gemological Institute of America Inc.” eigenaar is of die door het “Gemological Institute of America Inc.” gecontroleerd wordt en dit rechtstreeks en onrechtstreeks.
 
Ondergetekende is de Klant of een gemachtigd kaderlid, lastgever of vertegenwoordiger van de Klant met het recht om de Klant te verbinden door deze Overeenkomst en heeft zijn/haar handtekening aangebracht op de hieronder vermelde datum (de “De datum van inwerkingtreding”).
 
Door deze Overeenkomst te ondertekenen, verklaart u dat u deze Overeenkomst gelezen heeft, dat u de voorwaarden in deze Overeenkomst begrijpt en dat u ermee akkoord gaat en dat deze Overeenkomst uw wettelijke rechten beïnvloedt.
 
U belooft, verklaart en waarborgt tijdens de duur van deze Overeenkomst dat de informatie in de “Know Your Customer/Client” gegevens en documenten die u nu en dan aan GIA bezorgt, volledig en juist zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de informatie, gegevens en documenten die u aan GIA bezorgt via de “GIA Client Portal” en in e-mails die u stuurt aan GIA. Indien door GIA gevraagd, gaat u ermee akkoord om aan GIA schriftelijke bewijzen te bezorgen ter controle van de informatie in de “Know Your Customer/Client” gegevens en documenten. U gaat ermee akkoord dat GIA dergelijke informatie kan bezorgen aan de “Responsible Jewellery Council” (“RJC”) op verzoek van de “RJC” en aan anderen zoals uiteengezet in de Voorwaarden.
 
U gaat ermee akkoord om (i) het adres en andere contactinformatie hieronder onmiddellijk te updaten indien de informatie wijzigt en (ii) de informatie die u aan GIA bezorgd heeft via de “GIA Client Portal” te actualiseren indien die informatie wijzigt tijdens de duur van deze Overeenkomst. Indien u die informatie niet onmiddellijk zou updaten, dan zou het kunnen dat Artikels verloren gaan of verzonden worden naar het verkeerde adres.
 
Naam vennootschap:   Handelsbenaming (indien verschillend):
Adres:   Postadres:
Stad, Staat/Provincie, postcode:   Land:
Telefoon:   Fax:
Email:  
 
 
Handtekening:   Naam:
Titel:   Datum:
 
Enkel voor gebruik door GIA
 
Ontvangen door: Datum: Ingebracht door: Datum: Klant nr:
 
The World’s Foremost Authority in Gemology™ | Ondersteunt het publieke vertrouwen door non-profit dienstverlening sinds) ™
 
GIA®, Gemological Institute of America® en het logo hierboven zijn geregistreerde handelsmerken en servicemerken van Gemological Institute of America, Inc.
 
[Einde Cover Pages]
 
 
Voorwaarden Klantenovereenkomst
 
1. Toepasbaarheid van deze Overeenkomst; Beëindiging van Voorgaande Overeenkomsten. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle Artikels (zoals hieronder gedefinieerd) door u of voor u aan GIA geleverd op de Datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst en op eender welk tijdstip daarna en op alle Diensten (zoals hieronder gedefinieerd), met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Diensten die voor die Artikels zouden kunnen verleend worden door GIA na de Datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst tot op het moment waarop deze Overeenkomst gewijzigd of vervangen wordt door een nieuwe overeenkomst, zoals onderling overeengekomen door partijen of tot deze Overeenkomst door eender welke partij beëindigd wordt.
 
  Eender welke vorige klantenovereenkomsten worden hierbij beëindigd op voorwaarde dat de vorige overeenkomst(en) van toepassing zal/zullen blijven op Artikels door u aan GIA bezorgd vóór de Datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst.
 
  Voor wat betreft Artikels en Diensten (zoals deze termen hieronder gedefinieerd worden), zal enkel het toepasselijke Met GIA Verbonden Labo zoals vermeld op de Cover Pages (bv. Gemological Institute of America, Inc., GIA Botswana, GIA South Africa, GIA Thailand en GIA Tokyo) aansprakelijk zijn tegenover u overeenkomstig deze Overeenkomst, met betrekking tot die Artikels en Diensten en geen enkel ander Met GIA Verbonden Labo of ander GIA filiaal zal enige aansprakelijkheid dragen of verplichting hebben tegenover u met betrekking tot die Artikels en Diensten.
 
2. Definities. In deze Overeenkomst zullen de volgende termen altijd de opgegeven betekenis hebben. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in de Cover Pages bij deze Overeenkomst en gebruikt in deze Overeenkomst, zullen altijd de betekenissen hebben zoals eraan toegewezen in de Cover Pages.
 
  Artikel” betekent eender welke diamant, eender welk materiaal met edelstenen of ander artikel van welke aard dan ook door u of voor u bezorgd aan GIA.
 
  Klant” en “u” betekenen u en eender welke van uw Filialen die Artikels bezorgen aan of Rapporten of Diensten vragen aan GIA onder uw unieke klantennummer bij GIA. De term “Filiaal” betekent eender welke persoon, onderneming of andere bedrijfsentiteit (i) die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens vijftig percent (50%) in bezit heeft of controleert van de uitstaande aandelen, aandelenbelangen, winsten, distributierechten of stemrechten van de Klant (“Eigenaar van Klant”) of (ii) waarvan de Klant of Eigenaar van de Klant rechtstreeks of onrechtstreeks minstens vijftig percent (50%) in bezit heeft of controleert van de uitstaande aandelen, aandelenbelangen, winsten, distributierechten of stemrechten; maar in een land waar de plaatselijke wetgeving geen buitenlandse participatie in de aandelen toelaat van minstens vijftig percent (50%), zal een Filiaal ook eender welke onderneming of bedrijfsentiteit omvatten waarin de Klant of de Eigenaar van de Klant, rechtstreeks of onrechtstreeks, het maximumpercentage van de uitstaande aandelen, aandelenbelangen, winsten, distributierechten of stemrechten in bezit heeft of controleert, zoals toegestaan door de plaatselijke wetgeving.
 
  GIA” is GIA of het toepasselijke aan GIA Verbonden Labo dat een partij is bij deze Overeenkomst zoals vermeld in de Cover Pages.
 
  GIA Client Portal” betekent de onlineportaalsite van GIA beschikbaar gesteld door GIA via het Internet voor toekomstige klanten en klanten (ook aan u). De features en functies van de GIA Client Portal zullen door GIA naar goeddunken bepaald worden en kunnen het onder andere voor toekomstige klanten en klanten mogelijk maken om informatie te verstrekken aan GIA, om informatie te bekomen met betrekking tot de Diensten van GIA en om te communiceren met de vertegenwoordigers van de klantendienst van GIA.
 
  Inscriptie” betekent eender welke laserinscriptie aangebracht door GIA op een Artikel en “het aanbrengen van een inscriptie” en “het bezig zijn met het aanbrengen van een inscriptie” betekent dat GIA bezig is met het aanbrengen van een Inscriptie op een Artikel.
 
  Deelnemer van het LabDirect Programma” betekent een bedrijfsentiteit die een akkoord heeft met GIA en die ingevolge dergelijk akkoord Artikels afhaalt bij klanten van GIA in één of meerdere landen of regio’s en die dergelijke Artikels combineert in een enkele zending naar GIA voor verlening van de Diensten.
 
  Ontvangstbewijs” betekent eender welk ontvangstbewijs door GIA aan u uitgereikt voor een Artikel.
 
  Rapport” betekent eender welk inschalingsrapport, identificatierapport of enig ander rapport dat (i) een Artikel beschrijft, (ii) de “Service Results” voor dat Artikel omvat en (iii) beschikbaar gesteld wordt door GIA op Report Check. Voor alle duidelijkheid: de term “Rapport” betekent niet eender welke geprinte versie van de Service Results voor een Artikel en houdt dit ook niet in.
 
  Report Check” betekent het online platform beschikbaar gesteld door GIA om Rapporten te bekijken voor Artikels (met inbegrip van de Service Results verbonden aan het Artikel waarover een Rapport gemaakt wordt) op https://www.gia.edu/report-check-landing (of een andere URL of vervanging ervan zoals door GIA nu en dan opgegeven wordt).
 
  Diensten” betekent eender welke diensten gepresteerd door GIA, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het sorteren, testen, analyseren, klasseren, onderzoeken, verpakken of verzegelen van en het aanbrengen van laserinscripties op Artikels, het uitreiken van Ontvangstbewijzen, het bezorgen van Service Results, het ter beschikking stellen van Rapporten via Report Check, het toegang geven tot en gebruiken van het GIA Client Portal en het verstrekken van informatie, instructies en andere diensten via het GIA Client Portal.
 
  Service Results” betekent de resultaten van het inschalen, testen, analyseren, klasseren en onderzoeken van Diensten verleend door GIA met betrekking tot een Artikel, ongeacht in welke vorm of format dergelijke resultaten beschikbaar gesteld of verstrekt worden (bv. geprinte documenten, kaarten, labels, elektronisch, enz.).
 
3. GIA baseert zich op deze Overeenkomst; Documentatie van u. U erkent en gaat ermee akkoord dat, door aanvaarding door GIA van de aflevering van een Artikel en verlening Diensten op dat Artikel, dit alles tegen een relatief lage prijs vergeleken met de huidige en potentiële waarde van dat Artikel, GIA handelt en zal handelen op basis van en in overeenstemming met de voorwaarden vermeld in deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de voorwaarden in deze Overeenkomst die de aansprakelijkheid van GIA beperken.
 
  U gaat ermee akkoord om aan GIA gegevens (inclusief persoonlijke gegevens), informatie en documenten te bezorgen die door GIA gevraagd worden zodat GIA (i) haar verplichtingen onder deze Overeenkomst kan uitvoeren, (ii) haar rechten onder deze Overeenkomst kan uitoefenen, (iii) kan voldoen aan de vereisten van de “Responsible Jewellery Council” (RJC), met inbegrip van, maar niet beperkt tot de “ken uw klant” vereisten van de RJC en (iv) kan voldoen aan de verzoeken van rechtshandhavingsinstanties, overheidsinstellingen, rechtbanken en toepasselijke handelsorganisaties. Met uitzondering van bepaalde informatie die wettelijk verplicht is, is uw beslissing om persoonlijke gegevens aan GIA te verstrekken vrijwillig. GIA kan u vragen om gegevens, informatie en documenten te bezorgen via de GIA Client Portal en om nu en dan gegevens, informatie en documenten te updaten. Uw nalatigheid om de informatie zoals gevraagd door GIA te updaten, kan aanleiding geven tot opschorting van de Diensten of van de uitvoering van GIA’s verplichtingen onder deze Overeenkomst opgeschort worden tot de geüpdatete gegevens, informatie en documenten verstrekt worden.
 
4. Bezorgen van Artikels aan GIA; Gevraagde Diensten.
 
 
4.1 Bezorgen van Artikels. Op het moment waarop u Artikels bezorgt of levert aan GIA gaat u ermee akkoord om de geldende beleid en procedures betreffende het bezorgen en leveren van Artikels aan GIA te respecteren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het bezorgen van Artikels in gewoon, niet-gemarkeerd inpakpapier. U mag aan GIA enkel Artikels bezorgen of leveren waarvan u eigenaar bent of waarvan u overweegt ze te kopen en u gaat ermee akkoord om aan GIA geen andere diamanten, edelsteenmaterialen of andere artikels van eender welke aard te bezorgen of te leveren. U zult op dergelijk inpakpapier niet uw naam, adres, telefoonnummer, handelsmerk, fabrieksmerk, website, e-mailadres of eender welke andere informatie vermelden die gebruikt zou kunnen worden om u te identificeren of om vast te stellen dat een Artikel van u is. Bovendien zal het inpakpapier geen informatie inzake “grading” (inschaling) over het Artikel bevatten (bv. kleur, zuiverheid of informatie over het slijpen), maar mag dergelijk inpakpapier wel de vorm en het gewicht van het Artikel bevatten en uw intern referentienummer dat u niet identificeert. Op het moment waarop u een Artikel aan GIA bezorgt of naar GIA verstuurt, zult u de Diensten en de opmaak van de Service Results die u verlangt met betrekking tot dat Artikel specificeren, op voorwaarde dat GIA Service Results in die opmaak verstrekt. Het beleid en de procedures van GIA met betrekking tot het bezorgen en afleveren van Artikels zijn beschikbaar op de website van GIA: https://www.gia.edu/gem-lab-how-to-submit-gems of een kopie ervan kan u op schriftelijk verzoek bezorgd worden door GIA, en dergelijke beleidslijnen en procedures zijn in deze Voorwaarden opgenomen door deze verwijzing ernaar. Hierbij erkent u en gaat u ermee akkoord dat u (i) een kopie van of toegang tot dergelijke beleidslijnen en procedures heeft gekregen, (ii) de beleidslijnen en procedures gelezen en begrepen heeft, en (iii) ermee akkoord gaat om gebonden te zijn door de beleidslijnen en procedures.
 
4.2 Klantnummer en Paswoord. GIA of een met GIA Verbonden Labo kan u een gebruikersnaam/identificatie, paswoord en/of een uniek klantnummer geven zodat u toegang heeft tot en gebruik kunt maken van het GIA Client Portal, zodat u Diensten kunt aanvragen en informatie kunt geven aan GIA met betrekking tot deze Overeenkomst (samen worden dergelijke gebruikersnaam/identificatie, paswoord en/of uw klantnummer “Paswoord” genoemd). U alleen bent verantwoordelijk om uw Paswoord geheim te houden en veilig te bewaren. U gaat ermee akkoord om uw Paswoord aan niemand anders mee te delen dan (i) uw werknemers die door u gemachtigd werden om Diensten aan te vragen bij GIA of (ii) om op enige andere wijze uw rechten overeenkomstig deze Overeenkomst uit te oefenen. U alleen bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die gebeuren via uw Paswoord, al dan niet door u toegestaan. U gaat ermee akkoord om GIA onmiddellijk op de hoogte te brengen van eender welk ongeoorloofd gebruik van uw Paswoord of eender welke andere veiligheidsinbreuk. GIA zal niet aansprakelijk zijn voor eender welke schade voortvloeiende uit het geoorloofde of ongeoorloofde gebruik van uw Paswoord en GIA kan zich baseren op instructies aan GIA gegeven wanneer uw Paswoord voorgelegd wordt aan GIA met betrekking tot een verzoek. Deze Paragraaf 4.2 blijft geldig na beëindiging van deze Overeenkomst.
 
4.3 Aanvragen van Diensten via uw Gemachtigde Vertegenwoordigers. Op voorwaarde dat u de dan geldende beleidslijnen en procedures van GIA respecteert, kunt u (ook via het GIA Client Portal) een of meerdere werknemers, tussenpersonen, aannemers of koeriers van uzelf of uw Filialen (samen “Gemachtigde Vertegenwoordigers”) als gemachtigde aanwijzen om (i) Artikels in uw naam aan GIA te bezorgen, (ii) Diensten in uw naam bij GIA aan te vragen en/of (iii) Ontvangstbewijzen voor en leveringen van Artikels die door GIA aan u terugbezorgd worden in uw naam in ontvangst te nemen (samen de “Afgevaardigde Handelingen”). Elke handeling of elk verzuim van de Gemachtigde Vertegenwoordigers zal geacht worden uw handeling of verzuim te zijn, al dan niet door u goedgekeurd en u gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor de handelingen en het verzuim van de Gemachtigde Vertegenwoordigers. De beleidslijnen en procedures van GIA inzake Gemachtigde Vertegenwoordigers zijn beschikbaar op de website van GIA op https://www.gia.edu/gia-faq-analysis-grading-add-remove-authorized-representative of een kopie ervan kan u op schriftelijk verzoek bezorgd worden door GIA, en dergelijke beleidslijnen en procedures zijn in deze Voorwaarden opgenomen door deze verwijzing ernaar. Hierbij erkent u en gaat u ermee akkoord dat u (i) een kopie van of toegang tot dergelijke beleidslijnen en procedures heeft gekregen, (ii) de beleidslijnen en procedures gelezen en begrepen heeft, en (iii) ermee akkoord gaat om gebonden te zijn door de beleidslijnen en procedures.
 
  U gaat ermee akkoord om aan GIA een lijst te bezorgen van Gemachtigde Vertegenwoordigers en deze lijst zal dienst doen als een machtiging van u voor de personen die Afgevaardigde Handelingen stellen in uw naam.
 
  U gaat ermee akkoord om ervoor te zorgen dat elk Filiaal en elke Gemachtigde Vertegenwoordiger voldoet aan en gebonden is door de voorwaarden in deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor (i) de handelingen en het verzuim van uw Filialen en (ii) de prijzen en andere bedragen verschuldigd voor alle Diensten gevraagd door een Filiaal of Gemachtigde Vertegenwoordigers.
 
  U mag geen andere persoon dan uw Filialen en Gemachtigde Vertegenwoordigers toestaan om uw Paswoord te gebruiken bij het bezorgen van Artikels aan GIA.
 
4.4 Het recht van GIA om Artikels te weigeren en de Levering van Diensten stop te zetten. GIA kan, naar eigen goeddunken, beslissen om tijdelijk of definitief geen Artikels van u meer te aanvaarden en om het verlenen van de Diensten aan u op te schorten of definitief stop te zetten, onder andere indien (a) GIA, naar eigen oordeel, van mening is dat (i) u deze Overeenkomst schendt of (ii) u zaken doet op een manier die frauduleus, corrupt, bedrieglijk of misleidend is, nadelig voor de juwelen- of edelstenenbranche of voor het publiek is of strijdig is met GIA’s missie om het publiek vertrouwen in edelstenen en juwelen te beschermen of (iii) u grof, onbeleefd of ruw bent tegen personeel van GIA; of (b) GIA verboden wordt om Diensten aan u te verlenen ingevolge sancties of andere restricties opgelegd door eender welke overheidsinstelling, nationaal of buitenlands. In elk van de gevallen (a) en (b) zal GIA, indien GIA Artikels heeft die door u bezorgd werden, de Artikels terugbezorgen aan u overeenkomstig en zoals beschreven in deze Overeenkomst, tenzij dit op enige andere wijze verboden zou zijn door de toepasselijke wetgeving of tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst.
 
5. Diensten verleend door GIA; Rapporten; Behandelde en Bestraalde Artikels.
 
 
5.1 Verlening van Diensten. GIA zal alle commercieel redelijke inspanningen leveren om de door u aangevraagde Diensten te verlenen overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst. GIA kan nu en dan (i) nieuwe Diensten, nieuwe Rapporten en nieuwe manieren om de Service Results te bezorgen aanbieden en (ii) bepaalde Diensten, Rapporten en ook de wijze waarop de Service Results bezorgd worden stoppen, wijzigen en veranderen.
 
5.2 Beperkingen van Diensten. U erkent en gaat akkoord met het volgende:
 
 
(i) eender welk Rapport en Service Result aan u bezorgd of beschikbaar gesteld met betrekking tot de Diensten, houdt geen waarborg, beoordeling of schatting van eender welk Artikel in en u mag dus in die zin naar geen enkel Rapport of Service Result van GIA verwijzen,
 
(ii) GIA geeft geen financiële waarderingen of schattingen van Artikels met betrekking tot het verlenen van de Diensten,
 
(iii) een Rapport en de Service Results bevatten enkel een beschrijving van de resultaten van de Diensten door GIA verleend op een Artikel met gebruik van de technieken, de uitrusting en kennis aangewend door GIA op het tijdstip waarop dergelijke Diensten verleend werden, technieken, uitrusting en kennis dewelke kunnen verschillen van de technieken, uitrusting en kennis door GIA gebruikt op eender welk ander tijdstip,
 
(iv) de resultaten van de door GIA op een Artikel verleende Diensten kunnen afwijken van de resultaten van gelijkaardige diensten verleend op hetzelfde Artikel door anderen, afhankelijk van wanneer, hoe en door wie dergelijke diensten verleend werden, de dan geldende staat van de technologie en kennis gebruikt voor dergelijke diensten en kunnen verschillend zijn in de toekomst ingevolge wijzigingen en verbeteringen van technieken en uitrusting,
 
(v) GIA zal niet verplicht zijn om een GIA Rapport of de Service Results te wijzigen of te updaten eens het Rapport beschikbaar gesteld werd op Report Check of de Service Results op een andere wijze aan u bezorgd werden, in elk geval ongeacht enig afwijkend rapport van een andere service provider, een wijziging van de technologie of methodes gebruikt door GIA om de Diensten te verlenen, ongeacht nieuwe Diensten aangeboden door GIA, of ongeacht enige afwijking van een Rapport van GIA of van de wijze waarop de Service Results voor eenzelfde of een gelijkaardig Artikel in het verleden of in de toekomst door GIA bezorgd werden of worden,
 
(vi) de kleur en de resolutie van het beeld in de Rapporten en eender welke elektronische levering van de Service Results zullen afhangen van uw hardware en software en het beeld van het Artikel mag niet gebruikt worden om het Artikel te schatten behalve met betrekking tot de informatie opgenomen in het Rapport of de Service Results, en
 
(vii) de toegang tot en het gebruik van de GIA Client Portal en Report Check worden door GIA verstrekt op basis van beschikbaarheid.
 
5.3 Geschatte voltooiingsdata; Onmogelijkheid om Diensten te verlenen. Eender welke offerte van GIA met betrekking tot een bepaalde voltooiingsdatum of leveringsdatum is enkel een niet-bindende schatting. GIA zal niet aansprakelijk zijn tegenover u indien GIA de Diensten niet kan aanbieden of verlenen omwille van de aard van het Artikel of de aard van de Dienst gevraagd voor een Artikel (bv. GIA verleent de gevraagde Dienst voor het specifieke Artikel niet), in welk geval u niet verplicht zult worden om te betalen voor niet-verleende Diensten. Bovendien zal GIA niet aansprakelijk zijn tegenover u voor vertragingen te wijten aan de douane, rechten, achterstand of eender welke gebreken van instrumenten door GIA gebruikt om een Dienst te verlenen.
 
5.4 Uitbesteden door GIA; Verzenden van Artikels naar met GIA Verbonden Labo’s. GIA mag het verlenen van de Diensten en andere prestaties onder deze Overeenkomst uitbesteden aan een met GIA Verbonden Labo en heeft uw toelating om de Artikels dienovereenkomstig te verzenden of over te maken. Zonder beperking van het voorgaande, erkent u dat (i) GIA Artikels kan verzenden naar een of meerdere met GIA Verbonden Labo’s met betrekking tot het oplossen van de problemen inzake concurrerende aanspraken overeenkomstig Paragraaf 7 (Verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en Concurrerende Aanspraken) en (ii) het met GIA Verbonden Labo dergelijke Artikels kan houden in afwachting van het oplossen van de concurrerende aanspraken, dit alles zoals meer in het bijzonder beschreven in Paragraaf 7. Bovendien kunnen de aan GIA Verbonden Labo’s de rechten uitoefenen van GIA krachtens deze Overeenkomst, op dezelfde wijze als GIA dergelijke rechten kan uitoefenen.
 
5.5 GIA Inscriptie Diensten en andere Inscripties.
 
 
5.5.1 Inscripties door GIA. Indien u aan GIA vraagt om een inscriptie aan te brengen op een Artikel, dan verklaart en garandeert u tegenover GIA dat u het recht hebt om GIA eender welk handelsmerk, dienstmerk, logo, eender welke woorden, tekens of andere symbolen die dergelijke Inscriptie bevatten, op het Artikel te laten aanbrengen. Niettegenstaande het voorgaande kan GIA weigeren om een Inscriptie aan te brengen op een Artikel zoals door u gevraagd, onder andere indien GIA van oordeel is dat de Inscriptie frauduleus, vervalst, misleidend of bedrieglijk zou zijn, inbreuk zou maken op de rechten van een derde partij of eender welke wetten of andere wettelijke voorschriften zou schenden.
 
5.5.2 Verwijderen Inscriptie. Indien GIA naar eigen goeddunken concludeert dat een inscriptie op een door u bezorgd Artikel frauduleus, vervalst, misleidend of bedrieglijk is, de rechten van een derde partij schendt of eender welke wetten of andere wettelijke voorschriften schendt, dan kan GIA, naar eigen goeddunken (i) het Artikel teruggeven aan u zonder eender welke Diensten te verlenen met betrekking tot dergelijk Artikel, (ii) dergelijke inscriptie op het Artikel verwijderen of onleesbaar maken en/of (iii) op dergelijk Artikel het Rapportnummer van GIA graveren. U gaat ermee akkoord dat u aan GIA de prijs zal betalen die dan geldig is voor het verwijderen van de Inscriptie en/of voor het aanbrengen van een Inscriptie op een Artikel zoals hierboven vermeld onder (ii) en/of (iii).
 
5.5.3 Inscriptie-informatie in Rapporten. Een Rapport en de Service Results van een Artikel kunnen al dan niet, naar goeddunken van GIA, een samenvatting of een beschrijving van eender welke Inscripties van GIA of andere vooraf bestaande inscripties of markeringen aangebracht op een Artikel bevatten, onder andere dat de inscriptie vooraf bestond.
 
5.5.4 Beperkingen Inscripties. U erkent en gaat ermee akkoord dat eender welke Inscripties van GIA en eender welke andere vooraf bestaande inscripties of markeringen de identificatie, kwaliteit, oorsprong of bron van een Artikel niet waarborgen. Niettegenstaande eender welke tegenstrijdige bepaling in deze Overeenkomst of elders, worden eender welke handelsmerken, dienstmerken, logo’s, woorden, tekens of andere symbolen van eender welke Inscriptie van GIA of andere vooraf bestaande inscripties of markeringen (behalve een Rapportnummer van GIA of een handelsmerk, dienstmerk of logo van GIA) enkel bepaald door u en zijn ze enkel toe te schrijven aan u en zijn deze niet toe te schrijven aan GIA of zijn ze geen indicatie van enige bepaling door GIA.
 
5.6 Aanvragen incorrect Rapport. Indien u een Rapport of bepaalde Service Results aanvraagt voor een Artikel en GIA dergelijk Rapport of dergelijke Service Results niet uitreikt voor dat soort Artikel, dan kan GIA, tenzij u schriftelijk andere instructies gegeven heeft, op Report Check het gepaste Rapport beschikbaar maken of aan u de gepaste Service Results uitreiken voor dat Artikel en gaat u ermee akkoord om de prijs verbonden aan dat Rapport en dergelijke Service Results te betalen. Bovendien zal GIA, indien het GIA’s beleid is om op Report Check een Rapport beschikbaar te stellen voor een bepaald Artikel of soort Artikel (zoals een Artikel waarvan GIA van oordeel is dat het behandeld, in een laboratorium ontwikkeld of instabiel is), op Report Check dat Rapport beschikbaar maken, zelfs indien u dergelijk Rapport niet aangevraagd heeft en gaat u ermee akkoord om de aan dat Rapport verbonden prijs te betalen.
 
5.7 Toegang tot Rapporten.
 
 
5.7.1 Algemeen. Voor wat betreft Rapporten voor Artikels die werden bezorgd aan GIA of aan een met GIA Verbonden Labo (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Artikels door u of voor u bezorgd vóór de datum van deze Overeenkomst), kunnen GIA en de met GIA Verbonden Labo’s informatie van deze Rapporten publiek beschikbaar maken, onder andere via Report Check. U gaat ermee akkoord dat GIA en de met GIA Verbonden Labo’s Service Results m.b.t. door u of voor u bezorgde Artikels kan publiceren. GIA kan er ook, naar eigen goeddunken, voor kiezen om beschikbare informatie in één of meerdere Rapporten weg te halen of niet langer beschikbaar te maken via (of ervoor kiezen om geen Rapport op te nemen in) Report Check. GIA en de aan GIA Verbonden Labo’s zullen tegenover u geen verplichting of aansprakelijkheid hebben met betrekking tot de uitoefening van de rechten van GIA en de aan GIA Verbonden Labo’s overeenkomstig deze Paragraaf 5.7.1, onder andere ook door het stoppen van de toegang tot een Rapport op Report Check.
 
5.7.2 Disclaimer. INDIEN GIA AAN U EEN KOPIE VAN DE SERVICE RESULTS, EEN RAPPORT OF EEN SAMENVATTING VAN SERVICE RESULTS TE UWER BESCHIKKING STELT, DAN ERKENT U DAT (A) DE KOPIE OF SAMENVATTING GEEN RAPPORT VAN GIA IS EN (B) DE INFORMATIE OPGENOMEN IN DE KOPIE OF SAMENVATTING DE INFORMATIE BEVAT ZOALS BESCHREVEN IN DE ORIGINELE SERVICE RESULTS EN HET ORIGINELE RAPPORT VAN GIA VANAF DE DATUM VERMELD IN DERGELIJKE SERVICE RESULTS OF RAPPORT VAN GIA. EEN KOPIE OF SAMENVATTTING VAN EEN RAPPORT OF SERVICE RESULTS IS GEEN ENKELE WAARBORG, VALIDERING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT HET ARTIKEL OF DE SERVICE RESULTS, ONDER ANDERE OOK NIET MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT OP DAT MOMENT OF DE EIGENSCHAPPEN VAN HET ARTIKEL. ALLE BEPERKINGEN ZOALS VERMELD IN HET ORIGINELE RAPPORT VAN GIA ZIJN VAN TOEPASSING.
 
5.8 Behandelde Artikels; Schending ethiek.
 
 
5.8.1 Testen van en aanbrengen van Inscripties op Artikels. U gaat ermee akkoord dat GIA elk Artikel kan testen om te bepalen of het Artikel natuurlijk, in een laboratorium ontwikkeld, onstabiel is en of het werd behandeld, zelfs indien u dergelijke test niet gevraagd heeft als onderdeel van de Diensten. Verder gaat u ermee akkoord dat GIA naar inzicht een Inscriptie op eender welk Artikel, waarvan GIA redelijkerwijze denkt dat het onstabiel, in een laboratorium ontwikkeld of behandeld is op basis van de resultaten van dergelijke test door GIA, kan weghalen, onleesbaar maken of aanbrengen, zelfs indien u niet gevraagd heeft om dergelijke Inscriptie aan te brengen als onderdeel van de Diensten. U gaat ermee akkoord om te betalen voor de Inscriptie die door GIA aangebracht werd. Indien GIA redelijkerwijze van oordeel is dat een Artikel onstabiel, in een laboratorium ontwikkeld of behandeld is, dan gaat u ermee akkoord dat GIA op het toepasselijke Rapport en Service Results voor dergelijk Artikel kan vermelden dat het Artikel onstabiel of in een laboratorium ontwikkeld is of werd behandeld of een andere door een overheidsinstantie geautoriseerde of gespecifieerde aanduiding.
 
  Bovendien kan GIA, indien u een Artikel bezorgt aan GIA en u op het moment van het bezorgen van het Artikel niet schriftelijk aan GIA meedeelt dat het Artikel in een laboratorium ontwikkeld, onstabiel of behandeld is, naar eigen inzicht de op dat moment geldende kosten aanrekenen overeenkomstig de op dat moment geldende kostenstructuur/schema van GIA voor het testen van het Artikel om te bepalen of het onstabiel, in een laboratorium ontwikkeld of behandeld is. U gaat ermee akkoord om al dergelijke kosten te betalen. GIA kan nu en dan en naar goeddunken de kosten of de methode voor het bepalen van dergelijke kosten wijzigen. Op uw verzoek zal GIA u de op dat moment geldende kosten evenals het kostenschema voor het testen bezorgen.
 
5.8.2 Niet Bekendmaking, Schending Ethiek.
 
 
(i) Indien u een Artikel bezorgt aan GIA en u op het moment waarop u het overhandigt niet schriftelijk meedeelt aan GIA dat het Artikel onstabiel, in een laboratorium ontwikkeld of behandeld is en GIA vervolgens redelijkerwijze vermoedt of ontdekt dat een Artikel onstabiel, in een laboratorium ontwikkeld of behandeld is, of
 
(ii) Indien u eender welke ethiekbeleidslijnen of andere beleidslijnen van de “World Federation of Diamond Bourses” (de “WFDB”), de “International Diamond Manufacturers Association” (“IDMA”), GIA of eender welke andere toepasselijke overheidsinstellingen (samen “Belanghebbende Partijen”) schendt of beweerdelijk geschonden heeft of GIA redelijkerwijze vermoedt dat u ze geschonden heeft; of
 
(iii) Indien GIA (1) zaken verneemt die van belang zijn voor de diamant- en edelsteenindustrie en andere zaken die betrekking hebben op de missie van GIA, nu en in de toekomst, of (2) indien GIA vermoedt dat u de Service Results gewijzigd heeft in eender welk formaat bezorgd door GIA ((i) – (iii) samen de “Zaken”),
 
  dan kan GIA, naar goeddunken een van de volgende maatregelen nemen met betrekking tot de Zaken : (a) de Belanghebbende Partijen evenals de rechtshandhavingsinstanties en eender welke plaatselijke beurzen op de hoogte brengen (welke instanties en beurzen ook Belanghebbende Partijen zijn) en eender welke relevante informatie, gegevens en documenten bezorgen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de namen en contactinformatie van personen die Artikels hebben bezorgd of meegedeeld aan GIA in uw naam (samen de “Informatie”) in het bezit van GIA, (b) via de website van GIA of op andere wijze uw naam en adres bekendmaken, evenals de namen van uw eigenaars, leden en aandeelhouders waaronder ook het feit dat GIA niet langer Diensten zal verlenen aan u of dergelijke andere personen, (c) het Artikel op verzoek van dergelijke instantie of organisatie inhouden en/of doorgeven voor verder onderzoek en (d) deze Overeenkomst onmiddellijk opschorten of beëindigen.
 
  In dergelijk geval kunt u enkel bij de overheidsinstellingen of handelsorganisaties verhaal halen bij ontvangst van dergelijke kennisgeving en/of Artikel.
 
  Hierbij stemt u ermee in en machtigt u GIA om aan de Belanghebbende Partijen de Informatie te bezorgen en stemt u ermee in en machtigt u de Belanghebbende Partijen om de Informatie te bezorgen aan hun ledenorganisaties.
 
  Tenzij schriftelijk toegestaan door GIA, gaat u er in alle gevallen mee akkoord dat (i) eender welke beslissingen of conclusies van WFDB, IDMA of handelsorganisaties niet bindend zullen zijn tegenover GIA, (ii) u, voor zover als maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, dergelijke beslissingen of conclusies niet als verwijzing zult gebruiken, ze als bewijs voorleggen of doen gelden in eender welke arbitrageprocedure of geschillenoplossing met betrekking tot deze Overeenkomst en (iii) geen enkele scheidsrechter of rechtbank gebonden zal zijn door dergelijke beslissing of conclusie en u geen tegenovergestelde bewijsvoering zult doen of een tegenovergesteld standpunt zult innemen. Verder gaat u ermee akkoord dat GIA niet beïnvloed wordt door enige handelsorganisatie en dat GIA onafhankelijk is van handelsorganisaties die handel drijven in diamant en andere edelstenen.
 
5.8.3 Disclaimer. U erkent (a) dat de door GIA gebruikte technieken en technologieën om Artikels te testen, om te bepalen of ze in het laboratorium zijn ontwikkeld, zijn behandeld, kunnen wijzigen en evolueren en bepaalde subjectieve elementen inhouden en (b) dat de manieren waarop een Artikel in een laboratorium wordt ontwikkeld of behandeld zou kunnen zijn, veranderlijk en dynamisch zijn en daarom gesofisticeerder worden. U erkent dus verder dat het potentieel niet in alle gevallen mogelijk is om, met gebruik van de op dat ogenblik gebruikte technieken en technologie van GIA, te bepalen of een Artikel onstabiel of in een laboratorium ontwikkeld is of werd behandeld en GIA doet geen verklaringen of geeft geen waarborgen in dit verband. GIA zal geenszins aansprakelijk zijn tegenover u of eender welke derde partij (i) wanneer GIA er niet in slaagt om op te sporen of een Artikel behandeld werd, of (ii) wanneer GIA onjuist bepaalt dat een Artikel behandeld, natuurlijk, in een laboratorium ontwikkeld, onstabiel of onbeslist is. Deze Paragraaf 5.8.3 zal zo ruim mogelijk van toepassing zijn als toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 
5.9 Bestraalde Artikels. U erkent (i) dat bepaalde regulerende overheidsinstanties, commissies, raden en entiteiten reguleringen, vergunningen en normen bepalen voor het behandelen van bestraalde Artikels en dat GIA zich inspant om al dergelijke reglementeringen na te leven en (ii) dat GIA de Artikels in dit kader kan testen bij het in ontvangst nemen en het verlenen van de Diensten. Indien GIA vaststelt dat een Artikel een niveau van radioactiviteit heeft die de toepasselijke normen te boven gaat, dan zal GIA u op de hoogte brengen van dat feit en zal GIA haar dan geldende procedures voor de behandeling van bestraalde Artikels volgen, onder andere ook door zich in te spannen om de vereisten van de toepasselijke regulerende instanties na te leven. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD (I) DAT GIA MOGELIJK EEN ARTIKEL NIET MAG TERUGGEVEN AAN U INDIEN HET ARTIKEL EEN NIVEAU VAN RADIOACTIVITEIT HEEFT DAT DE TOEPASSELIJKE NORMEN OVERSCHRIJDT, (II) DAT GIA MOGELIJK VERPLICHT IS OM HET ARTIKEL DOOR TE GEVEN AAN EEN ENTITEIT GEMACHTIGD OM BESTRAALDE ARTIKELS TE ONTVANGEN EN (III) DAT GIA GEEN VERDERE AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID ZAL HEBBEN MET BETREKKING TOT DAT ARTIKEL.
 
5.10 Ruw en gedeeltelijk ruwe diamant. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GIA NIET KAN WORDEN TOEGESTAAN OM DIENSTEN TE VERLENEN VOOR EEN RUWE DIAMANT INDIEN U HET ARTIKEL NIET NAAR GIA OF NAAR EEN DEELNEMER AAN HET GIA LABDIRECT PROGRAMMA VERSTUURD HEEFT ZONDER DE VEREISTE KIMBERLEY PROCESS DOCUMENTEN EN/OF ZONDER NALEVING VAN DE VEREISTE KIMBERLEY PROCEDURE MET BETREKKING TOT HET ARTIKEL.
 
5.11 Geblokkeerde artikelen. U erkent en gaat akkoord dat, nadat u een artikel aan GIA heeft voorgelegd en is vastgesteld dat u een gesanctioneerd persoon of entiteit bent krachtens de sancties van de Verenigde Staten of andere toepasselijke sanctiewetten or –regelgeving, GIA het artikel niet aan u mag retourneren tenzij het wordt vrijgegeven door de bevoegde overheidsinstantie.
 
6. Teruggeven van Artikels door GIA; Uitzonderingen.
 
 
6.1 Teruggeven van Artikels en Posten van Rapporten op Report Check. GIA zal bij voltooiing van de Diensten, afhankelijk van en tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, (i) de door u aan GIA bezorgde Artikels aan u teruggeven, (ii) de eventuele toepasselijke Service Results aan u bezorgen, en (iii) indien van toepassing, op Report Check de Rapporten voor dergelijke Artikels beschikbaar maken. Hierbij machtigt u GIA om dergelijk Artikel te bezorgen aan eender welke persoon die het Ontvangstbewijs van dat Artikel voorlegt, tenzij GIA een tegengesteld schriftelijk bericht zou ontvangen hebben voor de levering. GIA zal de Artikels aan u bezorgen of teruggeven op dezelfde manier waarop u Artikels heeft bezorgd of geleverd aan GIA en u gaat ermee akkoord dat GIA alle aan haar bezorgde Artikels terug aan u kan bezorgen met gebruik van dezelfde door u gebruikt om de Artikels naar GIA te versturen. Voor alle duidelijkheid: als de vervoerder die u gebruikt om artikelen naar GIA te verzenden geen GIA-goedgekeurde vervoerder is, gebruikt GIA één van GIA’s dan geldende goedgekeurde vervoerders voor retourzending aan u. De Goedgekeurde vervoerders van GIA vanaf de Ingangsdatum zijn hieronder opgelijst in paragraaf 6.4. GIA kan een gedeeltelijke zending van Artikels naar u sturen. Tenzij schriftelijk anders vermeld door u op het moment waarop de Artikels bezorgd worden aan GIA, zal GIA de Artikels terugsturen naar het dan toepasselijke adres van u, dat u aan GIA verstrekt heeft. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, heeft GIA het recht om Artikels in te houden/ niet te geven en de Rapporten niet te posten op Report Check tot GIA van u betaling ontvangen heeft van alle toepasselijke en aan GIA verschuldigde kosten.
 
6.2 Uitzonderingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat GIA in bepaalde omstandigheden niet verplicht is om Artikels aan u terug te geven en dit mogelijk ook niet zal doen zoals voorzien in deze Overeenkomst, onder andere in Paragraaf 5.8 (Behandelde Artikels; Schending ethiek), Paragraaf 5.9 (Bestraalde Artikels), Paragraaf 6.1 (Teruggeven van Artikels en Posten van Rapporten op Report Check en Paragraaf 7 (Verzoeken van rechtshandhavingsinstantiesen concurrerende aanspraken).
 
6.3 Naleving wetgeving door GIA. GIA zal deze Overeenkomst niet overtreden door naleving door GIA van eender welke wetgeving, voorschrift, regel of rechterlijke beslissing betreffende een Artikel of de Diensten, daarin begrepen doch niet beperkt tot de naleving door GIA van enig verzoek van rechtshandhavingsinstanties.
 
6.4 Verzekering voor terugzendingen aan u; Ontheffing. U gaat ermee akkoord dat GIA Artikels kan verzekeren voor de terugzending naar u, voor dezelfde waarde als door u aangegeven voor de verzending van gezegde Artikels naar GIA, indien dergelijke verzekering beschikbaar is via de toepasselijke Vervoerder. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan GIA, indien het bedrag van dergelijke verzekering niet opgenomen is in de documenten door GIA ontvangen van de toepasselijke Vervoerder op het moment waarop het Artikel door GIA ontvangen wordt, naar goeddunken van GIA, ervoor kiezen om geen verzekering aan te kopen of om een verzekering aan te kopen voor een bedrag bepaald door GIA voor terugzendingen van Artikels naar u, tenzij u aan GIA schriftelijk instructies zou geven om de verzekering te kopen op het moment waarop de Artikels door u bezorgd worden. Indien GIA de verzekering koopt, dan gaat u ermee akkoord om de kosten van dergelijke verzekering terug te betalen aan GIA en gaat u ermee akkoord dat de verzekerde waarde opgegeven door GIA geen raming of schatting door GIA zal zijn van de waarde van het Artikel en zult u niet aanvoeren of argumenteren dat dit wel zo is. U gaat ermee akkoord dat GIA niet aansprakelijk zal zijn tegenover u met betrekking tot verlies of schade aan de Artikels tijdens de terugzending naar u. U gaat ermee akkoord dat GIA enkel pakketjes tot maximum 25.000 Amerikaanse dollar zal verzekeren en dat dergelijke pakketjes meer dan één Artikel kunnen bevatten. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan GIA, met uw voorafgaande schriftelijke akkoord, gebruik maken van een rekeningnummer bij de Vervoerder voor terugzending aan u dat niet hetzelfde is als het rekeningnummer dat u bij die vervoerder gebruikte toen u het/de artikel(en) naar GIA stuurde. U gaat er verder mee akkoord om aan GIA alle kosten voor verzending en verzekering terug te betalen naar en van GIA, evenals alle eventuele douanerechten verschuldigd in het land of de regio waar u gevestigd bent. U gaat ermee akkoord dat GIA niet aansprakelijk zal zijn voor eender welk verlies of schade aan eender welk Artikel, indien verzonden overeenkomstig deze Paragraaf 6 (Teruggeven van Artikels door GIA; Uitzonderingen) of met uw nadrukkelijke schriftelijke instructies, ook onder andere in geval van zendingen die op uw verzoek naar u teruggestuurd worden, gebruik makend van uw rekening bij Malca Amit, Brinks, FedEx, United States Postal Service of United Parcel Service (elk een “Vervoerder” genoemd) of gebruik makend van de verzendetiketten van uw Vervoerder. GIA wordt hierbij ontheven van eender welke aansprakelijkheid voor verloren, beschadigde of gestolen pakketjes in transit naar GIA en van GIA. Alle vorderingen tot vergoeding van verlies of schade tijdens transit, moeten door u gericht worden tegen de Vervoerder en met betrekking tot vorderingen tot schadevergoeding voor verlies of schade tijdens transit van GIA naar u, zal GIA de vordering richten tegen de Vervoerder. Geen enkele Vervoerder zal geacht worden een tussenpersoon van GIA te zijn.
 
6.5 Inbeslagname van Artikels. U gaat ermee akkoord dat u het risico en de eventuele ermee gepaard gaande kosten draagt indien eender welk Artikel inbeslaggenomen wordt of op enige andere wijze ingehouden of vervreemd wordt door de toepasselijke overheidsinstanties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de douaneautoriteiten) van het land of de regio waar u gevestigd bent, te wijten aan (i) het feit dat u geen vereiste vergunning, licentie of certificatie kunt voorleggen, (ii) het feit dat u de toepasselijke douanerechten voor het inklaren van de Artikels in het land of de regio niet betaalt of (iii) om eender welke andere reden buiten redenen toewijsbaar aan GIA.
 
6.6 Niet terug afhalen van Artikels. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan GIA, indien u een Artikel bezorgt of verzendt aan GIA en u het Artikel niet terug afhaalt bij GIA binnen negentig (90) dagen nadat u op de hoogte gebracht werd dat het Artikel klaar is om teruggehaald te worden door u, op uw kosten het Artikel naar u verzenden, naar uw laatste gekende adres door u bezorgd aan GIA. Indien u reeds betaald heeft voor de Diensten, dan zal GIA, waar van toepassing, (a) de Service Results toevoegen bij het Artikel en (b) een Rapport beschikbaar maken via Report Check. Indien u niet betaald heeft voor de Diensten, dan kan GIA het Artikel terugbezorgen zonder dat de Service Results of een overeenstemmend Rapport beschikbaar gemaakt worden op Report Check en bij ontvangst van uw betaling zal GIA u dan de toepasselijke Service Results bezorgen en indien van toepassing het Rapport beschikbaar maken via Report Check. Indien (i) het Artikel terugbezorgd wordt aan GIA als onbestelbaar, (ii) u GIA opdracht gegeven heeft om het Artikel niet terug te bezorgen aan u, (iii) u de aflevering of terugzending van het Artikel weigert of (iv) u GIA meedeelt dat u het Artikel niet zult terug afhalen bij GIA, dan draagt u hierbij alle rechten, eigendomsrechten en belangen met betrekking tot dat Artikel over aan GIA, zonder dat GIA enige vergoeding zal moeten betalen voor dat Artikel, behalve indien anders vermeld of verboden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Indien dergelijk Artikel overgedragen wordt aan GIA, dan kan GIA het Artikel naar eigen goeddunken verkopen, wegschenken of op enige andere wijze vervreemden of kan GIA het Artikel inhouden voor gebruik door GIA ter bevordering van de missie van GIA, ook met betrekking tot de opleidings- en researchactiviteiten van GIA. U verklaart en waarborgt tegenover GIA dat u de enige eigenaar bent van dergelijke Artikels en dat u het recht hebt om het eigendomsrecht van de Artikels over te dragen aan GIA zoals beschreven in Paragraaf 6.6. Niettegenstaande enig afwijkend beding, met betrekking tot elk Artikel onder deze Sectie waarvoor u de Service kosten niet hebt betaald en dat GIA aan u terugstuurt, is GIA niet verplicht om het Artikel tijdens de retourzending aan u te verzekeren, zelfs als u het Artikel tijdens de verzending aan GIA hebt verzekerd.
 
6.7 Betrouwbare verpakking van GIA. Indien GIA Artikels verpakt in verpakking of containers die verondersteld zijn bestand te zijn tegen manipulatie, dan verklaart of waarborgt GIA niet dat dergelijke verpakking/containers personen ervan zal terughouden deze toch te manipuleren, onder andere ook met het doel om het Artikel in de container te vervangen door een minderwaardig of ander artikel. GIA zal tegenover u of eender welke andere derde partij niet aansprakelijk zijn indien er geknoeid werd met dergelijke verpakking, onder andere ook niet indien een Artikel door een ander Artikel vervangen werd in dergelijke verpakking of container. U bent verantwoordelijk om te bevestigen dat het Artikel overeenstemt met het Rapport dat dergelijk Artikel vergezelt of erop van toepassing is.
 
7. Verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en Concurrerende Aanspraken.
 
 
7.1 Erkenningen.
 
  U erkent dat GIA, met betrekking tot de verlening van bepaalde Diensten, een diagram kan opmaken met de eigenschappen van (i) Artikels die door u bezorgd werden en/of (ii) artikels bezorgd door andere klanten van GIA.
 
  Verder erkent u dat het mogelijk is dat nu en dan (a) nationale en/of internationale rechtshandhavingsinstanties GIA ervan op de hoogte zouden kunnen brengen dat een artikel gestolen werd of op enige andere wijze van belang is voor gezegde instanties of (b) u of een derde partij (onder andere ook een verzekeringsmaatschappij) GIA ervan op de hoogte zou kunnen brengen dat een artikel, eigendom van u of de derde partij, werd gestolen of verloren. Eender welke persoon die GIA op de hoogte brengt, wordt een “Rapporterende Partij” genoemd. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat u een Rapporterende Partij kunt zijn met betrekking tot een artikel aan GIA bezorgd door een andere klant van GIA.
 
  Wanneer GIA op de hoogte gebracht wordt van het feit dat een artikel van belang is voor rechtshandhavingsinstanties of verloren, gestolen of eigendom van een derde partij is en GIA daarna een artikel ontvangt dat grotendeels gelijkaardige eigenschappen heeft als de eigenschappen in een voorgaand diagram, dan is er een “Concurrerende Aanspraak” en zullen de voorwaarden van Paragraaf 7 van toepassing zijn.
 
  GIA kan op eender welk tijdstip en op eender welke wijze voor wat betreft een Concurrerende Aanspraak samenwerken met de rechtshandhavingsinstanties. Indien de rechtshandhavingsinstanties een verzoek richten tot GIA met betrekking tot een Concurrerende Aanspraak (onder andere ook een verzoek aan GIA om het toepasselijke artikel te bezorgen aan de instantie), dan kan GIA, naar eigen goeddunken, ingaan op het verzoek. Het verzoek en het ingaan door GIA op het verzoek zullen voorrang hebben over eender welke andere bepalingen in deze Paragraaf 7. Bovendien kan GIA, naar eigen goeddunken en op eender welk tijdstip, de rechtshandhavingsinstanties bevestigend op de hoogte brengen van een Concurrerende Aanspraak.
 
  Eender welk artikel zoals hierboven beschreven dat (i) door GIA ontvangen wordt, (ii) het voorwerp is van een Concurrerende Aanspraak, en (iii) voorheen door GIA gegradeerd werd, is een “Relevant Artikel”. Een Relevant Artikel kan een Artikel zijn dat door u aan GIA bezorgd werd of een artikel bezorgd aan GIA door een andere klant van GIA.
 
  Eender welk klant van GIA die een Relevant Artikel bezorgt aan GIA voor het graderen of andere Diensten is de “Bezorgende Klant” voor de doelstellingen van een Concurrerende Aanspraak en de procedure beschreven in deze Paragraaf 7. U kunt een Bezorgende Klant zijn en de Artikels die u aan GIA bezorgt kunnen het voorwerp uitmaken van een Concurrerende Aanspraak.
 
  GIA zal in haar systemen geen artikels markeren (a) die u verkocht heeft in consignatie of “memo” (zoals deze term gebruikelijk is in de sector), (b) die u vrijwillig bezorgd heeft aan een derde partij zonder betaling te ontvangen voor het artikel, of (c) waarbij er een betwisting is tussen partijen bij een transactie over het artikel.
 
  U, als Bezorgende Klant en/of Rapporterende Partij, gaat akkoord met de volledige procedure inzake Concurrerende Aanspraken zoals verder in detail besproken in deze Paragraaf 7 (Verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en Concurrerende Aanspraken).
 
7.2 Concurrerende Aanspraken betreffende Artikels die door u bezorgd werden.
 
  Indien GIA een Artikel van u ontvangt en via haar interne procedures vaststelt dat uw Artikel grotendeels gelijkaardige kenmerken vertoont als een artikel dat het voorwerp uitmaakt van een kennisgeving van een rechtshandhavingsinstantie of van een Rapporterende Partij (d.w.z. dat er een Concurrerende Aanspraak is of zou kunnen zijn), dan kan GIA en wordt GIA hierbij door u gemachtigd om uw Artikel te houden gedurende een redelijke termijn. GIA kan ook de toepasselijke rechtshandhavingsinstantie en de Rapporterende Partij op de hoogte brengen van het feit dat GIA een artikel (d.w.z. uw Artikel) ontvangen heeft met kenmerken die grotendeels gelijkaardig zijn aan de kenmerken van het artikel dat het voorwerp uitmaakt van de kennisgeving van de rechtshandhavingsinstantie of van de Rapporterende Partij.
 
  GIA kan, naar eigen goeddunken, beslissen om uw Artikel te transporteren en te houden op de plaats waar uw Artikel initieel bezorgd of afgeleverd werd aan GIA, of op eender welke andere plaats waar zich een aan GIA Verbonden Labo bevindt
 
  GIA kan voldoen aan alle (a) verzoeken van een rechtshandhavingsinstantie van eender welk land, met of zonder een dagvaarding of andere gelijkaardige beschikking, en (b) beschikkingen of richtlijnen van eender welke rechtbank. In ieder geval onder (a) of (b) machtigt u GIA ook om aan eender welke rechtshandhavingsinstantie en eender welke rechtbank eender welke informatie van u te bezorgen. Dit houdt onder andere in uw naam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer en eender welke andere informatie die u aan GIA bezorgde met betrekking tot deze Overeenkomst (waarin begrepen doch niet beperkt tot de “Know Your Customer informatie/Klantinformatie”, met inbegrip van informatie over uw eigenaars, leden en aandeelhouders) (samen genoemd de “Klantinformatie”), en eender welke andere informatie door GIA gevraagd (de “Andere Informatie”). Bovendien gaat u ermee akkoord dat GIA, op eender welk tijdstip met of zonder een verzoek van een rechtshandhavingsinstantie of een rechterlijke beschikking of richtlijn, uw Artikel, Klantinformatie en Andere Informatie aan een rechtbank en/of aan een rechtshandhavingsinstantie mag bezorgen.
 
  Indien gevraagd door GIA, zult u aan GIA de Andere Informatie bezorgen en zult u de schriftelijke toestemming bekomen van eender welke relevante derde partij om de Andere Informatie aan GIA te bezorgen en aan GIA om die Andere Informatie te bezorgen aan een rechtbank en aan rechtshandhavingsinstanties en aan andere partijen betrokken bij de Concurrerende Aanspraak. U gaat ermee akkoord dat GIA ook, naar eigen goeddunken, uw Klantinformatie kan delen, evenals de Andere Informatie, met eender welke andere partijen betrokken bij de Concurrerende Aanspraak.
 
  GIA mag van u of de Rapporterende Partij eisen dat u een rechterlijke beschikking of richtlijn van een rechtshandhavingsinstantie bekomt met betrekking tot de beschikking of teruggave van uw Artikel. Hierbij erkent u en gaat u ermee akkoord dat GIA ook een rechterlijke beschikking of richtlijn van een rechtshandhavingsinstantie kan bekomen met betrekking tot de beschikking of teruggave van uw Artikel door GIA.
 
  Indien de rechtshandhavingsinstantie GIA schriftelijk op de hoogte brengt van het feit dat de instantie haar onderzoek met betrekking tot uw Artikel beëindigd heeft en/of dat de instantie niet van plan is om uw Artikel in beslag te nemen (de “Kennisgeving van de Instantie.”) en indien een Rapporterende Partij een eigendomsclaim heeft gedaan met betrekking tot uw Artikel, dan kan GIA uw Artikel inhouden tot het eigendomsrecht van uw Artikel bepaald werd en zullen de bepalingen van deze Paragraaf 7 van toepassing zijn. Indien geen enkele Rapporterende Partij een Concurrerende Aanspraak heeft inzake uw Artikel op het moment van dergelijke Kennisgeving van de Instantie, dan zal GIA uw Artikel aan u teruggeven, zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen in deze Overeenkomst.
 
  Voor wat betreft een Artikel dat u aan GIA bezorgde waarvoor er een Concurrerende Aanspraak bestaat, zal GIA zich redelijkerwijze inspannen om (i) u en eender welke andere belanghebbende partij(en) waarvan GIA op de hoogte is te informeren over de Concurrerende Aanspraak in verband met uw Artikel en (ii) u op de hoogte brengen indien GIA een Kennisgeving van de Instantie ontvangen heeft (elke kennisgeving van GIA aan u is een “Kennisgeving van GIA”).
 
7.3 Concurrerende Aanspraken waarbij u een Artikel rapporteert als verloren of gestolen.
 
  U kan, als eigenaar van een artikel, GIA op de hoogte brengen van het feit dat uw artikel verloren of gestolen werd (de “Kennisgeving van de Eigenaar”). GIA zal een Kennisgeving van de Eigenaar enkel aanvaarden van u indien u de eigenaar bent van het artikel. U mag geen Kennisgeving van de Eigenaar indienen in naam van een derde partij en onder andere ook niet in naam van eender welke klant of andere persoon.
 
  Bovendien kan GIA er naar eigen goeddunken voor kiezen om een artikel niet te markeren als zijnde verloren of gestolen.
 
  Een van de volgende documenten moeten uw Kennisgeving van de Eigenaar vergezellen of de getekende versie van de Erkenning (zoals hieronder gedefinieerd): een actueel (1) verslag van de politie of van de rechtshandhavingsinstantie in verband met de diefstal van het artikel of (2) een kopie van een hangende rechtszaak of rechtsvordering als bewijs of aanvoering voor de eigendomsaanspraak van u in verband met het artikel, indien van toepassing. Waar van toepassing moeten ook gelegaliseerde Engelse vertalingen van het voorgaande voorgelegd worden aan GIA. GIA zal het artikel niet markeren in het systeem van GIA zonder het voorgaande en GIA kan ervoor kiezen om het artikel niet te markeren in het systeem van GIA indien u geen andere documentatie of informatie vereist door GIA bezorgt. Bovendien moet u, waar van toepassing, eender welke vordering bij de verzekering inzake het verlies voor het artikel bij uw Kennisgeving van de Eigenaar of de getekende versie van de Erkenning voegen.
 
  Opdat GIA een artikel voor u zou markeren in het systeem van GIA dient u en, waar van toepassing, een gemachtigde vertegenwoordiger van uw verzekeringsmaatschappij, de “Erkenning” van GIA te ondertekenen binnen negentig (90) dagen na de datum waarop de Erkenning door GIA aan u bezorgd werd. U gaat ermee akkoord dat u geen Kennisgeving van de Eigenaar zult voorleggen aan GIA met betrekking tot de artikels die (i) u verkocht heeft in consignatie of memo, (ii) u vrijwillig leverde aan een derde partij zonder betaling te ontvangen voor het artikel of (iii) die het voorwerp uitmaken van een betwisting tussen u en een derde partij met betrekking tot een transactie voor het artikel.
 
  Behoudens enkel uitzonderingen aanvaardt GIA enkel Erkenningen en zal GIA enkel een artikel markeren in het systeem van GIA indien GIA de voorgestelde Erkenning ontvangt, met inbegrip van alle vereiste documenten, binnen twaalf (12) maanden nadat het artikel verloren of gestolen was.
 
  De meeste artikels zullen niet onbeperkt gemarkeerd blijven in het systeem van GIA. De meeste artikels zullen eerder gemarkeerd worden gedurende een redelijke periode, in het algemeen niet langer dan tien (10) jaar en het markeren en weghalen van de markering van artikels zullen gedaan worden door GIA overeenkomstig de interne procedures van GIA, naar eigen goeddunken van GIA.
 
  Indien u het, als Rapporterende Partij, nalaat om eender welke van de door GIA vereiste documenten of informatie op tijd te bezorgen aan GIA, onder andere eender welk informatie of documentatie beschreven in deze Paragraaf 7 dan (i) kan GIA uw Kennisgeving van de Eigenaar en uw Erkenning verwerpen, kan GIA ervoor kiezen om het artikel niet in haar systeem te markeren, kan GIA ervoor kiezen om eender welke markering uit haar systemen te halen voor het toepasselijke artikel en zal GIA geen verplichtingen hebben of aansprakelijkheid dragen met betrekking tot het toepasselijke artikel, zelfs indien GIA een artikel ontvangt dat grotendeels gelijkaardig lijkt aan het artikel vermeld in uw Kennisgeving van de Eigenaar en/of uw Erkenning en (ii) kan GIA, zonder aansprakelijk te zijn, het artikel terugsturen naar de Bezorgende Klant.
 
7.4 Dading of indienen van rechtsvordering. Binnen zestig (60) dagen na (i) de datum van een Kennisgeving van GIA dat uw Artikel het voorwerp uitmaakt van een Concurrerende Aanspraak of (ii) de datum waarop GIA u op de hoogte gebracht heeft van het feit dat GIA van een derde partij een artikel ontvangen heeft dat grotendeels gelijkaardige kenmerken vertoont als een artikel in uw Erkenning, moet u ofwel:
 
 
(a) met de andere belanghebbende partijen een dading sluiten inzake de Concurrerende Aanspraak, aan GIA een kopie bezorgen van de schriftelijke dadingsovereenkomst getekend door alle belanghebbende partijen, ook indien van toepassing door de verzekeringsmaatschappij en die dadingsovereenkomst moet de partij vermelden aan wie GIA het Relevante Artikel moeten afleveren; ofwel
 
(b) een rechtsvordering indienen met vermelding van alle belanghebbende partijen (zoals de Rapporterende Partij(en) en de Bezorgende Klant) om te bepalen wie eigenaar is van het Relevante Artikel.
 
  U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U GIA NIET ALS PARTIJ ZAL VERMELDEN IN EENDER WELKE RECHTSVORDERING INZAKE EEN CONCURRERENDE AANSPRAAK.
 
  GIA kan, naar eigen goeddunken, deze periode van zestig (60) dagen verlengen.
 
  INDIEN U GEEN VAN BEIDE VOORMELDE HANDELINGEN DOET BINNEN DE TOEGESTANE PERIODE VAN ZESTIG (60) DAGEN, DOET U VOLLEDIG EN ONHERROEPELIJK AFSTAND VAN AL UW AANSPRAKEN OF RECHTSVORDERINGEN TEGEN GIA MET BETREKKING TOT HET RELEVANTE ARTIKEL; EN GIA KAN, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, (I) EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE INSPANNEN DOOR EEN VERZOEK IN TE DIENEN VOOR EEN BESCHIKKING OF BEVEL NAARGELANG GEPAST IN DE OMSTANDIGHEDEN, OF (II) HET RELEVANTE ARTIKEL TERUGBEZORGEN AAN DE BEZORGENDE KLANT, DE RAPPORTERENDE PARTIJ OF EEN BELANGHEBBENDE PARTIJ DIE BEWEERT EIGENAAR VAN HET ARTIKEL TE ZIJN.
 
7.5 Gerechtelijke procedures ingespannen door GIA. GIA kan er, naar eigen goeddunken, voor kiezen om een gerechtelijke procedure in te spannen voor een bevoegde rechtbank, met het oog op het bij de rechtbank neerleggen/ in bewaring geven van eender welk Relevant Artikel dat het voorwerp uitmaakt van de een Concurrerende Aanspraak (onder andere ook Artikels door u bezorgd) en u gaat ermee akkoord dat u en de andere belanghebbende partijen het geschil inzake eigendom voor die rechtbank zullen beslechten. Indien GIA dergelijke procedure zou inspannen, zal GIA op schriftelijk verzoek recht hebben op vergoeding door een van de partijen, beide partijen of alle belanghebbende partijen van de redelijke kosten en honoraria opgelopen door GIA (onder andere ook de redelijke honoraria van advocaten) voor de vervolging en deelname aan de procedure, dit hoofdelijk en gezamenlijk, onafhankelijk van de vraag welke partij in het gelijk wordt gesteld.
 
7.6 Wanneer procedures ingespannen zijn. Verder gaat u ermee akkoord dat GIA uw beweerde eigendomsrecht inzake het Relevante Artikel dat het voorwerp uitmaakt van een Concurrerende Aanspraak kan gebruiken als een bevestigend en volledig verweer voor GIA tijdens een procedure met betrekking tot het houden, teruggeven of op andere wijze vervreemden door GIA van het Relevante Artikel, ongeacht de vraag of GIA de procedure al dan niet zelf heeft gestart. Eens GIA het Relevante Artikel aanbiedt of voorstelt om aan te bieden aan de rechtbank, zult u zich niet verzetten tegen GIA’s verzoek om GIA uit de verdere procedure te laten.
 
7.7 Bijkomende voorwaarden.
 
  Bij het afsluiten van de procedure inzake de Concurrerende Aanspraken beschreven in deze Paragraaf 7, zal GIA het Relevante Artikel bezorgen aan de belanghebbende partij die door de rechtbank of door de dadingsovereenkomst tussen de belanghebbende partijen aangeduid werd.
 
  Bij weigering of onwil van de belanghebbende personen inzake het Relevante Artikel om deel te nemen aan de procedure inzake de Concurrerende Aanspraken beschreven in deze Paragraaf 7, wanneer ze zich terugtrekken uit de procedure of wanneer het voor GIA onmogelijk is om de Rapporterende Partij of een Bezorgende Klant te contacteren op zijn/haar/hun adres vermeld in de Erkenning of in het klantenbestand van GIA, dan behoudt GIA zich het recht voor om het Relevante Artikel ofwel te bezorgen aan de Rapporterende Partij of aan de Bezorgende Klant die verder deelgenomen heeft aan die procedure.
 
  Voor alle duidelijkheid en zonder beperking van eender welke andere rechten van GIA overeenkomstig deze Overeenkomst, gaat u ermee akkoord dat, indien u niet voldoet aan de voorwaarden van deze Paragraaf 7 (Verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en Concurrerende Aanspraken) of van eender welke documenten voorgesteld door GIA en door u getekend met betrekking tot een Concurrerende Aanspraak, (i) GIA deze Overeenkomst kan beëindigen en kan weigeren om Artikels van u te aanvaarden en Diensten voor u uit te voeren, en (ii) de voorwaarden in Paragraaf 24 (Oplossing Geschillen en Arbitrage /Afstand van groepsvordering) van toepassing zullen zijn op de uitoefening door GIA van GIA’s recht om Artikels te aanvaarden of Diensten uit te voeren of deze Overeenkomst te beëindigen.
 
  U ERKENT DAT GIA GEEN VERKLARINGEN AFLEGT EN GEEN WAARBORGEN OF GARANTIES GEEFT DAT GIA IN STAAT ZAL ZIJN OM EEN GESTOLEN OF VERLOREN ARTIKEL TE DETECTEREN OF IDENTIFICEREN. IN GEEN GEVAL ZAL GIA AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, DIRECTE OF INDIRECTE OF ANDERE, DIE VOORTVLOEIT UIT HET FEIT DAT ZIJ ER NIET IN GESLAAGD IS OM EEN VERLOREN OF GESTOLEN ARTIKEL TE DETECTEREN OF TE IDENTIFICEREN OF UIT HET HOUDEN VAN EEN ARTIKEL TIJDENS DEZE PROCEDURE. BOVENDIEN ZAL GIA NIET AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U WANNEER GIA VOLDOET AAN EENDER WELK VERZOEK VAN EEN RECHTSHANDHAVINGSINSTANTIE, RECHTERLIJK BEVEL OF INSTRUCTIE, OF OP ENIGE ANDERE WIJZE MET BETREKKING TOT DE VERRICHTINGEN VAN GIA OVEREENKOMSTIG DEZE PARAGRAAF 7.
 
  VOORALEER GIA EENDER WELK ARTIKEL VRIJGEEFT DAT HET VOORWERP UITMAAKT VAN EEN CONCURRERENDE AANSPRAAK, MOETEN DE RAPPORTERENDE PARTIJ(EN), DE BEZORGENDE KLANT EN EENDER WELKE ANDERE BELANGHEBBENDE PARTIJ EEN OVEREENKOMST TOT AFSTAND EN SCHADELOOSSTELLING MET GIA ONDERTEKENEN WAARONDER AFSTAND VAN VORDERING EN TEVENS SCHADELOOSSTELLING WORDT VERLEEND AAN GIA. INDIEN U EN/OF DE RAPPORTERENDE PARTIJ OM WELKE REDEN OOK DE OVEREENKOMST TOT AFSTAND EN SCHADELOOSSTELLING NIET ONDERTEKENT MAAR ER ANDERZIJDS TOCH OP ZOU AANDRINGEN DAT GIA EENDER WELK ARTIKEL DAT HET VOORWERP UITMAAKT VAN EEN CONCURRERENDE AANSPRAAK VIJRGEEFT, DAN ZAL DERGELIJKE HANDELING BESCHOUWD WORDEN ALS HET AFSTAND DOEN DOOR U EN DE RAPPORTERENDE PARTIJ VAN EENDER WELKE MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING TEGEN GIA.
 
  U GAAT ERMEE AKKOORD OM GIA EN DE GIA GEVRIJWAARDEN TE VRIJWAREN EN SCHADELOOS TE STELLEN ZOALS VOORZIEN IN PARAGRAAF 11. (VRIJWARING DOOR U) MET BETREKKING TOT DE CONCURRERENDE AANSPRAKEN.
 
  Deze Paragraaf 7 (Verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en Concurrerende Aanspraken) zal blijven gelden na beëindiging van deze Overeenkomst.
 
8. Persoonlijke Gegevens
 
 
  U erkent en gaat akkoord dat GIA, met het oog op het onderhouden van een zakelijke relatie en enige andere doelstelling die redelijkerwijze verband houdt met de uitvoering van deze Overeenkomst, persoonlijke gegevens over u en uw Gemachtigde Vertegenwoordigers zal verwerken, verzamelen, gebruiken, onthullen, er toegang tot hebben, overdragen, opslaan, bijhouden en op enige andere wijze verwerken (samen “verwerken” genoemd) zoals vermeld in de “fair processing notice” die afzonderlijk aan u beschikbaar gemaakt werd (en die u gehouden bent ter beschikking te stellen aan uw Gemachtigde Vertegenwoordigers) (“Kennisgeving Privacy Klanten”) . Met uitzondering van bepaalde informatie die wettelijk verplicht is, is uw beslissing om persoonlijke gegevens aan GIA te verstrekken vrijwillig. Hierbij bevestigt u dat u (i) een kopie ontvangen heeft of toegang gekregen heeft tot de Kennisgeving Privacy Klanten , (ii) de Kennisgeving Privacy Klanten ter beschikking gesteld heeft van uw Gemachtigde Vertegenwoordigers; en (iii) de Kennisgeving Privacy Klanten gelezen heeft. Voor wat betreft eender welke persoonlijke informatie die u onthult, bezorgt, waartoe u toegang verstrekt of die u op enige andere wijze laat bezorgen aan GIA, onder andere ook over een Gemachtigde Vertegenwoordiger of eender welke andere derde partij, verklaart en waarborgt u dat u het recht heeft om dergelijke informatie aan GIA te bezorgen voor verwerking overeenkomstig de Kennisgeving Privacy Klanten en andere doeleinden die redelijkerwijze verband houden met de uitvoering van deze Overeenkomsten en dat u eender welke vereiste kennisgeving bezorgd heeft en eender welke vereiste toestemming van uw Gemachtigde Vertegenwoordiger en de derde partijen voor het bezorgen van dergelijke informatie aan GIA bekomen heeft. Tenzij anders bepaald onder de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming, zal GIA zakelijke contactgegevens verwerken met betrekking tot Gemachtigde Vertegenwoordigers (met inbegrip van hun naam, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres, functie) (“BCI”) met het oog op het verstrekken van de Diensten en om de algemene relatie tussen de partijen te beheren. Daarom handelt GIA als een onafhankelijke gegevensverwerkingsverantwoordelijke zoals die term (of enige gelijkaardige term) gedefinieerd wordt in de toepasselijke wetgeving. De BCI zullen verwerkt worden in de Verenigde Staten en deze gegevens kunnen mogelijk niet op dezelfde wijze beschermd zijn als in uw thuisland. Op uw verzoek en indien vereist door de toepasselijke wetgeving zal GIA een gepaste overeenkomst inzake gegevensbescherming met u afsluiten. Deze Paragraaf zal blijven gelden na beëindiging van deze Overeenkomst.
 
9. Prijzen; Betaling voor Diensten.
 
 
9.1 Prijzen van GIA. Tenzij anders schriftelijk vermeld door GIA, zijn alle prijzen in Amerikaanse dollars of in de plaatselijke munt van de plaats waar GIA laboratoria heeft. Volgens het huidige zakelijke beleid van GIA worden de prijzen van GIA op de laboratorium website vermeld. U gaat ermee akkoord om aan GIA de prijzen te betalen in de munt van het land waar GIA de Artikels van u ontvangen heeft, tenzij anders bericht door GIA naar eigen goeddunken van GIA. Zo kan GIA bijvoorbeeld en onder andere facturen uitreiken in Amerikaanse dollars. Voor prijzen uitgedrukt in de plaatselijke munt, zullen de prijzen betaald worden volgens de prijzen van de plaatselijke munt, die door GIA gepubliceerd werden, plus eender welke toepasselijke plaatselijke taksen die verplicht moeten aangerekend worden. GIA herziet haar prijzen in Amerikaanse dollars en deze in de plaatselijke munt periodiek om ervoor te zorgen dat de prijzen in Amerikaanse dollars overeenkomen met de prijzen van de plaatselijke munt en zal van tijd tot tijd aanpassingen doen naargelang vereist om dergelijke prijzen in Amerikaanse dollars en prijzen in de plaatselijke munt aan te passen op basis van valutaschommelingen en/of andere operationele en zakelijke factoren.
 
9.2 Prijswijzigingen. GIA kan nu en dan haar prijzen van de Diensten, Service Results en Rapporten wijzigen.
 
9.3 Betalingen. U gaat ermee akkoord om aan GIA de dan geldende prijzen van GIA te betalen voor Diensten ofwel (1) op het moment waarop de Artikels worden bezorgd aan GIA, of (2) op het moment waarop de Artikels worden teruggestuurd (bv. Nadat de Diensten verleend werden), in elk geval zoals gespecificeerd door GIA. Indien GIA aan u kredietvoorwaarden toegekend heeft, zal GIA aan u factureren na verlening van de Diensten en gaat u ermee akkoord om alle gefactureerde bedragen te betalen volgens de betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur. GIA kan dergelijke kredietvoorwaarden wijzigen naar eigen goeddunken en middels kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord dat indien u GIA opdracht geeft om een Artikel te verzenden naar eender welke derde partij, GIA de verzendingskosten en verzekeringskosten zal doorrekenen aan u en u gaat ermee akkoord om alle dergelijke kosten te betalen. U gaat ermee akkoord om buitenlandse valuta aan te vragen indien vereist door de toepasselijke plaatselijke wetgeving, om ervoor te zorgen dat alle betalingen uitgevoerd worden in de munt vermeld door GIA.
 
9.4 Deelnemers van het LabDirect Programma. Indien u Artikels bezorgt aan een Deelnemer van het GIA LabDirect Programma om deze voor te leggen aan GIA met het oog op het verlenen van Diensten, dan zal GIA de prijs verschuldigd voor dergelijke Diensten factureren aan de Deelnemer van het GIA LabDirect Programma en zal dergelijke Deelnemer van het GIA LabDirect Programma dergelijke prijzen betalen. In dergelijk geval gaat u ermee akkoord om aan de Deelnemer van het GIA LabDirect Programma de prijzen te betalen voor de Diensten zoals overeengekomen tussen u en de Deelnemer van het GIA LabDirect Programma.
 
9.5 Gebrek aan stipte betaling. Indien u eender welke bedragen die u aan GIA verschuldigd bent overeenkomstig deze Overeenkomst niet stipt betaalt en u aan GIA een kredietkaartnummer heeft gegeven, dan machtigt u hierbij GIA om de bedragen die u niet stipt betaald heeft aan te rekenen via uw kredietkaart. Bovendien kan GIA, in geval van een gebrek aan stipte betaling aan GIA, naar eigen goeddunken en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in deze Overeenkomst, Artikels en Service Results inhouden/houden en/of toegang tot Rapporten ontzeggen tot GIA van u betaling heeft ontvangen van alle toepasselijke bedragen.
 
9.6 Prijzen bevatten geen taksen of andere bedragen. De prijzen van GIA zijn exclusief vervoer, verzekeringskosten, rechten, tarieven en taksen zoals onder andere zegelrecht en belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en gebruiks-, omzet-, grondbelastingen (ad valorem), belastingen op goederen en diensten (GST) en andere belastingen. U gaat ermee akkoord om al deze vervoers- en verzekeringskosten, rechten, tarieven en taksen te betalen, met inbegrip van eender welke taksen geheven ingevolge eender welke betalingen overeenkomstig deze Overeenkomst. Indien een voorheffing betaald moet worden, zult u de voorheffing voldoen aan de bevoegde belastingautoriteiten en aan GIA het best beschikbaar bewijs sturen van de betaling van die voorheffing.
 
9.7 Betaling van zegelrecht. Indien de toepasselijke wetgeving vereist dat deze Overeenkomst gezegeld wordt en/of dat een zegelrecht betaald wordt, zult u (i) de zegel bekomen, (ii) eender welk toepasselijk zegelrecht betalen, en (iii) indien gevraagd door GIA, aan GIA een gezegeld exemplaar bezorgen van deze Overeenkomst. Indien u het voorgaande schendt, zult u GIA schadeloos stellen en aan GIA alle kosten, onkosten, boetes en andere bedragen terugbetalen die GIA betaald heeft met het oog op het bekomen van het zegel, alsook het zegelrecht, met inbegrip van eender welke boete die geheven werd omdat u het zegelrecht niet tijdig betaald heeft, betalen.
 
9.8 Schattingen. In bepaalde gevallen kan GIA een prijsschatting opgeven voor een Dienst. Eender welke prijsschatting voor een Dienst is enkel een schatting en is gebaseerd op de wisselkoers van toepassing op het moment van de prijsschatting. De prijs die u dient te betalen voor Diensten zal de effectieve prijs zijn die bepaald werd nadat de Diensten verleend werden door GIA en de toepasselijke wisselkoers toegepast werd. Indien u de Diensten betaalde (1) vooraleer de Artikels bezorgd werden aan GIA of (2) op het moment waarop de Artikels bezorgd worden aan GIA, dan gaat u ermee akkoord om de geschatte prijzen te betalen. Indien de door u betaalde geschatte prijs lager is dan de effectieve prijs, dan gaat u ermee akkoord om het verschil te betalen. Indien de door u betaalde geschatte prijs hoger is dan de effectieve prijs, dan heeft u recht op een terugbetaling of tegoed.
 
9.9 Betalingsverplichting. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, gaat u ermee akkoord dat enkel u volledig verantwoordelijk bent voor (i) alle bedragen en kosten aangerekend voor de Diensten verleend voor dergelijke Artikels die u bezorgde aan GIA, onder andere met gebruik van uw Paswoord, (ii) het betalen aan GIA van het saldo van uw rekening voor dergelijke bedragen en kosten, (iii) betaling van verwijlinterest van 1,5% per maand (of, indien van toepassing, het maximumbedrag toegestaan door de wetgeving, hetgeen het laagste is) op alle bedragen onbetaald wanneer verschuldigd, vanaf de vervaldatum tot volledige betaling en (iv) het vergoeden van GIA voor alle kosten en uitgaven door GIA opgelopen bij het innen van u van de vervallen bedragen en die verband houden met deze inning, met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke honoraria van advocaten en kosten van incassobureaus.
 
  Deze Paragraaf 9 (Prijzen; Betaling van Diensten) zal geldig blijven na beëindiging van deze Overeenkomst.
 
10. Waarborgen door u; Naleving wetgeving; Geen geschenken. U verklaart en belooft aan GIA het volgende.
 
 
10.1 Algemene waarborgen. U bent een entiteit die geldig bestaat overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of een natuurlijk persoon, in elk geval beschikt u over alle vereiste rechten, titels, licenties en machtigingen krachtens de wetgeving van de landen en gebieden waar u zaken doet, om deze Overeenkomst af te sluiten en om al uw verplichtingen onder deze Overeenkomst na te leven, en verder waarborgt u dat de uitvoering van al uw verplichtingen onder deze Overeenkomst geen enkele toepasselijke wet, verordening, voorschrift of bepaling schendt.
 
10.2 Kimberlyprocescertificering en Waarborgsysteem. U verklaart, waarborgt en belooft schriftelijk, op straffe van meineed, dat u op de hoogte bent van de wetgeving en verordeningen inzake de Kimberleyprocescertificering in de landen waar u zaken doet, en dat u deze wetgeving en verordeningen tijdens de duur van deze Overeenkomst volledig zult naleven. Het doel van de Kimberleyprocescertificering is het controleren van de export en import van ruwe diamant over de internationale grenzen heen, waardoor onder andere vereist wordt dat ruwe diamant ontgint na 1 januari 2003 verzonden wordt in verpakkingen die niet gemanipuleerd kunnen worden, vergezeld door “Kimberleyprocescertificaten”.
 
  Het Waarborgsysteem is een vrijwillig systeem waar van deelnemende kopers en verkopers van ruwe, geslepen en gezette diamant vereist wordt om (1) de volgende bevestigende verklaring te vermelden op alle diamantfacturen, (ii) bepaalde gegevens betreffende dergelijke verklaring bij te houden en (iii) de stroom aan verklaringen afgelegd aan en door verkopers te controleren.
 
 
  “De hierin gefactureerde diamanten werden gekocht van legitieme bronnen die niet betrokken zijn bij het financieren van conflicten en met naleving van de Resoluties van de Verenigde Naties. Ondergetekende waarborgt hierbij, op basis van persoonlijke kennis en/of schriftelijke waarborgen gegeven door de leverancier van deze diamanten, dat deze diamanten conflictvrij zijn.”
 
  Indien u lid bent van de edelstenen- en juwelenindustrie, verklaart, waarborgt, en belooft u hierbij schriftelijk, op straffe van meineed, dat u aan alle vereisten van het Waarborgsysteem voldoet en zal blijven voldoen tijdens de duur van deze Overeenkomst.
 
10.3 Naleving wetgeving. U gaat ermee akkoord om alle wetten en voorschriften, van toepassing op u en uw zaak, na te leven. U gaat ermee akkoord om, zonder beperking van het voorgaande, het volgende na te leven: (i) alle wetten en voorschriften van de landen of gebieden waar u zaken doet en waar u op enige andere wijze ingeschreven, opgericht en/of gevestigd bent, (ii) alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de exploitatie, verkoop, handel, export, import, uitgang en ingang van Artikels en juwelen naar/van eender welk grondgebied of land, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Verenigde Staten van Amerika, (iii) alle wetten en voorschriften die vereisen dat bepaalde segmenten van de edelstenen- en juwelensector, met inbegrip van en niet beperkt tot handelaars in edelmetalen, stenen of juwelen, programma’s moeten opstellen en behouden voor de preventie van het witwassen van geld ingevolge de “Bank Secrecy Act”, zoals gewijzigd door paragraaf 352 van de Amerikaanse “Patriot Act”, en (iv) alle wetten en voorschriften inzake het wisselen van buitenlandse valuta. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de Artikels verpakt en behandeld worden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
 
10.4 Certificatie eindgebruik. Hierbij verklaart u dat elk van uw Artikels niet bestemd is voor verzending, verkoop, of overdracht aan (i) eender welk grondgebied of land onderworpen aan Amerikaanse sancties, (ii) eender welke persoon of entiteit onderworpen aan Amerikaanse sancties of (iii) eender welk eindgebruik verboden door Amerikaanse sancties. Bovendien verklaart u verder dat elk van uw Artikels niet aan GIA bezorgd zal worden overeenkomstig deze Overeenkomst of op enige andere wijze verzonden, verkocht, overgedragen of gebruikt, op zodanige manier of voor zodanig doel dat GIA in overtreding zal zijn met eender welke Amerikaanse sancties. De term “Amerikaanse sancties” betekent alle wetten die te maken hebben met sancties, presidentiële besluiten, verordeningen en andere bepalingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot sancties met betrekking tot de “Specially Designated Nationals and Blocked Persons List”, beheerd en uitgevoerd door het Amerikaanse ministerie van “the Treasury’s Office of Foreign Assets Control” en het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken.
 
10.5 Volledige Rapporten. Indien u eender welke Service Results, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Service Results gedownload of afgeprint via Report Check, deelt met of bezorgt aan eender welke derde partij, dan gaat u ermee akkoord om aan dergelijke derde partij een correcte en volledige kopie van dergelijke Service Results (met inbegrip van alle volledige bladzijden (recto/verso)) te bezorgen.
 
10.6 Gebruik van Rapporten in verband met verkopen in oplagen. U zult de Service Results of een Rapport niet gebruiken voor eender welk ander Artikel dan het Artikel beschreven in de overeenstemmende Service Results of Rapport.
 
10.7 Geen ongepaste betalingen of omkoopgeld. U gaat ermee akkoord dat u, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, in naam van GIA, eender welk aan GIA verbonden labo of op enige andere wijze, iets van waarde, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige lening, geschenk, eigendom, jobaanbod, korting, schenking of andere betaling zal doen, aanbieden of ermee akkoord gaat om aan te bieden, rechtstreeks of onrechtreeks, in cash of natura, ten gunste van of op aanwijzing van eender welke kandidaat, comité, politieke partij, politiek mandaat of regering of overheidsonderafdeling, of eender welk ander individu verkozen, benoemd of op enige andere wijze aangesteld als een werknemer of ambtenaar ervan, met het doel om eender welke handeling of beslissing van dergelijke entiteit of individu te beïnvloeden of om dergelijke entiteit of individu ertoe aan te zetten om iets al dan niet te doen met het oog op het bekomen of behouden van zaken of andere voordelen, in overtreding van eender welke toepasselijke wetten, waaronder de Amerikaanse “Foreign Corrupt Practices Act” en de Britse “Bribery Act” en soortgelijke wetten van rechtsgebieden die op u van toepassing zijn. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks aan eender welke werknemer of agent van GIA, iets van waarde, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige lening, geschenk, eigendom, jobaanbod, korting, schenking of andere betaling, rechtstreeks of onrechtreeks, in cash of natura, zal doen, aanbieden of ermee akkoord gaat om aan te bieden.
 
10.8 Kennisgeving van eender welke benadering. U gaat ermee akkoord om GIA onmiddellijk op te hoogte te brengen indien u via onofficiële weg benaderd wordt door eender welke persoon die beweert een werknemer, ex-werknemer of iemand die enige relatie heeft met een personeelslid van GIA te zijn, met betrekking tot de Diensten die door GIA verstrekt worden. Verder gaat u ermee akkoord dat u kunt opgeroepen worden voor eender welk intern onderzoek gevoerd door GIA om een verklaring af te leggen met betrekking tot de Diensten verstrekt door GIA.
 
11. Vrijwaring door u.
 
 
  U gaat ermee akkoord om GIA, haar Filialen en elk van hun respectieve werknemers, directeurs, bestuurders, kaderleden, leden van de raad van gouverneurs en de raad van bestuur en agenten (de “GIA Gevrijwaarden”) tot de maximumlimiet toegestaan door de toepasselijke wetgeving, te vrijwaren tegen eender welke verliezen, schade, aansprakelijkheden, bedragen voor dadingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke honoraria van advocaten) (samen “Schade” genoemd) door de GIA Gevrijwaarden opgelopen of ondervonden, voortvloeiende uit, met betrekking tot of volgende uit eender welke van de volgende punten en niettegenstaande eender welke nalatigheid, alleen of apart, gewoon of zwaar, begaan door eender welke GIA Gevrijwaarde:
 
 
(i) het feit dat u eender welke toepasselijke wet- en regelgeving niet naleeft,
 
(ii) uw uitvoering van deze Overeenkomst en eender welke door u begane schending van deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de schending van eender welke verklaring of waarborg in deze Overeenkomst,
 
(iii) elk gebruik van uw Paswoord, ongeacht of dit al dan niet door u werd toegestaan,
 
(iv) de Zaken vermeld in Paragraaf 5.8.2 (Niet bekendmaking, Schending ethiek), met betrekking tot eender welk Artikel door u aan GIA bezorgd of geleverd, dat onstabiel, in een laboratorium ontwikkeld of behandeld is of waarvan beweerd wordt dat het zo is, zoals blijkt uit, onder meer,(a) de resultaten van eender welke kennisgeving en van de levering van eender welke informatie of Artikel aan de overheid of handelsorganisatie en (b) Claims gedaan door eender welke eigenaar, koper of opvolgende koper of eender welke andere persoon met betrekking tot dergelijk Artikel, waarbij u aan GIA op het moment waarop het Artikel voorgelegd of geleverd werd, niet schriftelijk gemeld heeft dat het Artikel onstabiel, in een laboratorium ontwikkeld of behandeld is.
 
(v) Schade voortvloeiende uit Paragraaf 6.6 (Niet terug afhalen van Artikels),
 
(vi) Concurrerende Aanspraken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (a) eender welke handelingen gedaan door GIA ingevolge eender welke verzoeken van toepasselijke rechtshandhavingsinstanties, rechterlijke bevelen of instructies en de teruggave, inhouding of andere beschikking door GIA van een Relevant Artikel dat het voorwerp uitmaakt van een Concurrerende Aanspraak, (b) het instellen door GIA van een rechtsvordering waarbij zij, afhankelijk van de omstandigheden, aan een rechtbank een bevel of instructie of de teruggave van een Relevant Artikel dat het voorwerp uitmaakt van Concurrerende Aanspraken zoals vermeld in Paragraaf 7 (Verzoeken van rechtshandhavingsinstantiesen Concurrerende Aanspraken) vraagt, en (c) door GIA gemaakte redelijke advocatenkosten, ongeacht of er een geding, vordering of claim ingediend werd en ongeacht of GIA genoemd wordt als partij bij dergelijk geding, vordering of claim;
 
(vii) persoonlijk letsel ten gevolge van blootstelling aan een radioactief Artikel, door u aan GIA bezorgd;
 
(viii) wanneer een Artikel eender welk intellectueel eigendomsrecht of eigendomsrechten van derde partijen effectief of beweerdelijk overtreedt, schendt of misbruikt;
 
(ix) eender welke fout in of weglating uit de Service Results, een Rapport, het uitreiken of gebruiken van de Service Results of een Rapport en/of een Inscriptie, met inbegrip van maar niet beperkt tot eender welke fout in of weglating uit de Service Results of een Rapport begaan door een GIA Gevrijwaarde of anderen;
 
(x) uw bedrieglijke of misleidende handelingen of verklaringen;
 
(xi) eender welke overeenkomst of betwisting die u heeft met eender welke van uw klanten; en
 
(xii) handelingen van GIA die door deze Overeenkomst toegestaan of toegelaten zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot de resultaten van de kennisgevingen en het leveren van Artikels aan overheidsinstanties of handelsorganisaties overeenkomstig Paragraaf 5.10 (Ruwe en gedeeltelijk ruwe diamant).
 
  U gaat er verder mee akkoord dat indien eender welke van de voorgaande punten resulteert in een verhaal op derden, een rechtsgeding, rechtsvordering of procedure tegen een GIA Gevrijwaarde (samen “Claims” genoemd), dan zult u (i) de GIA Gevrijwaarden betrokken bij de Claim verdedigen met een raadsman gekozen door GIA en (ii) de toegekende vergoeding voor de Schade of het bedrag van het akkoord betaald aan de derde partij die de Claim doet betalen. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat het betalen van dergelijke vergoeding voor de Schade of bedragen van het akkoord niets afdoet aan uw verplichting om de GIA Gevrijwaarden te vrijwaren tegen de Schade die de GIA Gevrijwaarden hebben geleden of opgelopen.
 
  Deze Paragraaf 11 (Vrijwaring door u) zal van kracht blijven na beëindiging van deze Overeenkomst.
 
12. Geen waarborgen vanwege GIA.
 
 
12.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat GIA geen enkele verklaring doet of waarborg geeft betreffende enig Artikel, de Diensten, Service Results, Rapporten, Report Check, de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een Rapport via Report Check, de informatie opgenomen in of uitgesloten uit Service Results of een Rapport, eender welke Inscriptie van GIA of eender welke andere vooraf bestaande inscriptie of markering op een Artikel.
 
12.2 GIA VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE WAARBORGEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE WAARBORGEN VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERHANDELBAARHEID EN NIET-OVERTREDING EN EENDER WELKE WAARBORG VOORTVLOEIENDE UIT DE MANIER VAN UITVOERING VAN HANDELSGEBRUIKEN.
 
12.3 U GAAT ERMEE AKKOORD DAT (A) GEEN ENKELE INFORMATIE OP DE WEBSITE VAN GIA OF IN DE INFORMATIEVE DOCUMENTEN OF HET PROMOTIEMATERIAAL VAN GIA OF MONDELING DOOR GIA MEEGEDEELD, MAG BESCHOUWD WORDEN ALS EEN VERKLARING OF WAARBORG DOOR GIA EN (B) DAT U ZICH NIET GEBASEERD HEBT OP DERGELIJKE INFORMATIE.
 
12.4 DE DISCLAIMERS VERMELD IN DEZE PARAGRAAF 12 (GEEN WAARBORGEN VANWEGE GIA) ZULLEN VOOR ZOVER ALS MAXIMIMAAL TOEGELATEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VAN TOEPASSING ZIJN. U erkent en gaat ermee akkoord dat u deze Overeenkomst niet bent aangegaan op basis van eender welke waarborg of verklaring door eender welke persoon of entiteit.
 
13. Limitations on GIA’s Liability; Insurance.
 
 
13.1 Verzekering. GIA zal een standaard “jewelers block” verzekering (of een verzekering die hoofdzakelijk gelijkaardig is aan dergelijke verzekering die beschikbaar is in het rechtsgebied waar GIA actief is) aangaan en behouden (of doen aangaan en behouden in haar naam) om een Artikel te verzekeren tegen verlies of schade terwijl het in het bezit is van GIA. U gaat ermee akkoord dat de aansprakelijkheid van GIA en haar werknemers en agenten met betrekking tot eender welk verlies van, verkeerde levering van of schade aan een Artikel, zelfs indien veroorzaakt door of voortvloeiende uit de nalatigheid of andere fout van GIA of eender welke van haar werknemers of agenten, beperkt zal zijn tot het aan GIA door haar verzekeraar betaalde bedrag en vervolgens door GIA aan u betaald, indien dit het geval is. In elk geval zullen GIA en haar werknemers en agenten niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor dergelijk verlies, verkeerde levering of schade aan eender welk Artikel, zelfs indien deze beperkte verhaalsmogelijkheid faalt in haar wezenlijk doel. Deze Paragraaf 13.1 zal geen uitwerking hebben op een manier dat de aansprakelijkheid van GIA met betrekking tot handelingen of verzuim van GIA, waarvoor een aansprakelijkheidsbeperking op basis van de toepasselijke wetgeving niet mogelijk is, wordt beperkt.
 
13.2 Waarde van Artikels. Voor de doeleinden van deze Overeenkomst, zal de waarde van de Artikels die verloren of beschadigd zijn terwijl ze in het bezit waren van GIA ofwel de reële contante waarde zijn, ofwel GIA’s verplichtingen overeenkomstig een wet, burgerlijk recht, reglementen, of op basis van eender welke alternatieve geschillenbeslechting die bindend is voor de verzekeraar van GIA, om een burgerrechtelijke schadevergoeding of schadevergoeding te betalen, waarbij de hoogste waarde van beide geldt. Indien GIA een Artikel verliest of beschadigt, dan gaat u ermee akkoord om de volledige en accurate documenten en ontvangstbewijzen aan GIA te bezorgen met betrekking tot de reële contante waarde van het Artikel. U erkent en gaat ermee akkoord dat de reële waarde van een Artikel, ondanks het voorgaande, lager kan zijn dan het bedrag waarvoor u een verzekering bent aangegaan om verlies of schade te dekken tijdens het vervoer naar en van GIA, om de reden dat, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het Artikel onstabiel, in een laboratorium ontwikkeld, of behandeld is of op enige andere wijze niet het soort Artikel is zoals door u gedacht.
 
13.3 Geen aansprakelijkheid voor fragiele Artikels en aanverwante problemen. GIA zal tegenover u niet aansprakelijk zijn voor schade aan Artikels in het bezit van GIA, die inherente of vooraf bestaande kenmerken (of gebreken) hebben die wijzigen of uitbreiden tijdens de normale behandeling. Dit houdt onder andere ook Artikels in zonder ‘culets’ en/of met scherpe hoeken. GIA zal u op de hoogte brengen indien een Artikel beschadigd wordt of inherente of vooraf bestaande kenmerken gewijzigd zijn en herkend worden terwijl het Artikel in het bezit van GIA is ingevolge van wat hierboven vermeld wordt.
 
13.4 Aansprakelijkheid voor fouten in Rapporten, overtredingen of radioactieve Artikels. GIA EN HAAR WERKNEMERS EN AGENTEN ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (i) EENDER WELKE VERPLICHTINGEN, CLAIMS, RECHTSZAKEN, RECHTSVORDERINGEN OF EISEN VOOR PERSOONLIJK LETSEL VOORTKOMENDE UIT BLOOTSTELLING AAN EEN RADIOACTIEF ARTIKEL AAN GIA BEZORGD, ZELFS INDIEN HET VERLIES, DE SCHADE, VERPLICHTING OF KOSTEN IN VERBAND DAARMEE, VEROORZAAKT WERD OF VOORTKOMT UIT DE NALATIGHEID OF ANDERE FOUT VAN GIA OF EENDER WELKE VAN HAAR WERKNEMERS OF AGENTEN; (ii) EENDER WELKE CLAIM VAN DERDEN, RECHTSZAAK, RECHTSVORDERING OF EIS WAARIN BEWEERD WORDT DAT EEN ARTIKEL EEN PATENT OF PATENTEN VAN EEN DERDE PARTIJ, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN SCHENDT; OF (iii) EENDER WELKE FOUT IN OF WEGLATING UIT EEN RAPPORT OF SERVICE RESULTS, DE BESCHIKBAARHEID, DE MOGELIJKHEID OM TOEGANG TE HEBBEN OF HET GEBRUIK VAN EEN RAPPORT, EN/OF EEN INSCRIPTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT EENDER WELKE FOUT IN OF WEGLATING UIT EENDER WELKE SERVICE RESULTS OF EEN RAPPORT VEROORZAAKT DOOR GIA, HAAR WERKNEMERS OF AGENTEN OF ANDEREN. DE UITWERKING VAN DEZE PARAGRAAF 13.4 ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN GIA MET BETREKKING TOT HANDELINGEN OF VERZUIM VAN GIA WAARVOOR DE AANSPRAKELIJKHEID MOGELIJK NIET BEPERKT IS DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, NIET BEPERKEN.
 
13.5 Beperkingen van aansprakelijkheid. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT GIA EN HAAR WERKNEMERS EN AGENTEN NIET AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR EENDER WELKE WINSTDERVING, RECHTSTREEKSE, GEVOLG-, INCIDENTELE SCHADE, SCHADE MET EEN PUNITIEF KARAKTER, WETTELIJKE OF BIJZONDERE SCHADE, ONDER ANDERE OOK MET BETREKKING TOT OF VOORTKOMENDE UIT OF BETREFFENDE DEZE OVEREENKOMST, DE DIENSTEN, SERVICE RESULTS OF EEN RAPPORT, ZELFS INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE WERD GEWEZEN. MET UITZONDERING VAN DE VERPLICHTING VAN GIA OM U DE HIERBOVEN VERMELDE VERZEKERINGSUITKERING TE BETALEN, ZAL DE TOTALE, CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN GIA IN ELK GEVAL NOOIT DE PRIJS OVERSCHRIJDEN VAN DE DIENSTEN DOOR GIA AAN U VERLEEND OVEREENKOMSTIG DEZE OVEREENKOMST EN WAARUIT AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT.
 
13.6 Toepassing. De “disclaimers” en beperkingen inzake aansprakelijkheid in deze Overeenkomst, onder andere ook de “disclaimers” en beperkingen in deze Paragraaf 13 (Beperkingen aansprakelijkheid GIA; Verzekering) (i) zullen van toepassing zijn op eender welke vorderingen en gronden voor gedingen en, overeenkomstig eender welke theorieën inzake aansprakelijkheid, hetzij met betrekking tot een contract, buitencontractuele aansprakelijkheid (onder andere ook nalatigheid), vergoeding of op enige andere wijze; en (ii) zullen geacht worden van toepassing te zijn niettegenstaande de afwezigheid van het wezenlijk doel van eender welk beperkt rechtsmiddel vermeld in deze Overeenkomst.
 
13.7 Geen vrijwaring door GIA. U gaat ermee akkoord dat GIA niet verplicht is om u te verdedigen, vergoeden of te vrijwaren met betrekking tot eender welke vorderingen van derden, rechtszaken of rechtsvorderingen tegen u ingespannen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot vorderingen van eender welke eigenaar, koper of opvolgende koper van een Artikel.
 
13.8 Basis van het Akkoord. Partijen hebben goed nagedacht over de voorgaande toewijzing van risico en de rechtsmiddelen vermeld in deze Overeenkomst en zijn van oordeel dat dergelijke toewijzing en rechtsmiddelen redelijk zijn en gaan ermee akkoord dat de voorgaande beperking en de andere beperkingen in deze Overeenkomst een essentiële basis zijn van het akkoord tussen partijen. De uitwerking van Paragraaf 13 zal de aansprakelijkheid van GIA met betrekking tot handelingen of verzuim van GIA waarvoor de aansprakelijkheid mogelijk niet beperkt is door de toepasselijke wetgeving, niet beperken.
 
13.9 Blijvende geldigheid. Deze Paragraaf 13 (Beperkingen Aansprakelijkheid GIA; Verzekering) zullen van kracht blijven na beëindiging van deze Overeenkomst.
 
14. Geen licenties. Het verlenen van de Diensten door GIA draagt geen enkele licentie, uitdrukkelijk of impliciet, door uitsluiting of op enige andere wijze, overeenkomstig eender welk patent, auteursrecht, handelsmerk of andere intellectueel eigendomsrecht van GIA over. GIA behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor met betrekking tot dergelijke intellectuele eigendomsrechten. U gaat ermee akkoord om, volgens het oordeel van GIA, geen enkele handelsnaam, handelsmerk of dienstmerk van GIA of van het Gemological Institute of America te misbruiken. Hoewel GIA hierbij geen toelating geeft of een licentie verleent voor eender welk gebruik van eender welke handelsnaam, handelsmerk of dienstmerk, zal GIA “billijk gebruik” bij het adverteren niet beschouwen als misbruik, bijvoorbeeld de verklaring dat u edelstenen verkoopt die door GIA gegradeerd werden en dat de Rapporten voor dergelijke edelstenen de kenmerken van de edelstenen beschrijven, zolang dergelijke advertenties niet bedrieglijk of misleidend zijn, geen enkele toepasselijke wetgeving schenden, de voorwaarden van de dan geldige gebruiksrichtlijnen van GIA zoals deze vermeld worden op de website van GIA https://www.gia.edu/Copyrights-Trademarks#using niet schenden en deze gebruiksrichtlijnen opgenomen worden in deze algemene voorwaarden door verwijzing ernaar. Misbruik omvat onder andere ook advertenties, publiciteit of promotie die steeds impliceren dat u, uw edelstenen, uw producten of uw diensten door GIA verkocht, gesponsord of goedgekeurd worden, of die melden of impliceren dat een GIA Rapport of eender welk Service Result iets anders is dan een onafhankelijke beschrijving van bepaalde eigenschappen van een specifiek Artikel. Hierbij erkent u en gaat u ermee akkoord dat u (i) een kopie gekregen heeft van of toegang heeft tot de gebruiksrichtlijnen, (ii) de gebruiksrichtlijnen begrijpt en (iii) gebonden bent door de gebruiksrichtlijnen.
 
15. Missie en licenties van GIA. U begrijpt dat het GIA’s missie is om te zorgen dat het publiek overal ter wereld vertrouwen heeft in edelstenen en juwelen, onder andere via gemologische diensten en research. Daarom gaat u ermee akkoord dat GIA (i) de resultaten van de Diensten kan opnemen in haar research database, (ii) dergelijke resultaten kan gebruiken voor research en andere doelen die verband houden met GIA’s missie, en (iii) Artikels kan fotograferen en dergelijke foto’s kan gebruiken voor GIA’s doeleinden die verband houden met GIA’s missie. U doet hierbij afstand van eender welke eventuele vorderingen inzake intellectuele eigendom, rechtszaken of rechtsvorderingen, die u zou hebben tegen GIA en die verband houden met de resultaten van de Diensten of dergelijke foto’s. Behoudens indien elders toegestaan in deze Overeenkomst, zal GIA, indien zij enige informatie met betrekking tot u publiceert, dat enkel doen op zodanige manier dat u niet geïdentificeerd wordt, behoudens dat u hiermee akkoord zou gaan, onder andere ook zoals bepaald in deze Paragraaf 5.8 (Behandelde Artikels; Ethische Schending). Deze Paragraaf 15 blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.
 
16. Ethiek bij het zakendoen. U gaat ermee akkoord dat u de “GIA Client Code of Conduct” (de “Code”) gelezen heeft die op dit moment van toepassing is op alle klanten van GIA en die geplaatst is op de website van GIA op https://www.gia.edu/doc/client-code-of-conduct.pdf. GIA kan de Code herzien en zal updates plaatsen op de website van GIA op https://www.gia.edu/doc/client-code-of-conduct.pdf. Bij alle transacties met GIA en alle interacties met het personeel van GIA, gaat u ermee akkoord om alle bepalingen van de dan geldende versie van de Code zoals die nu en dan van toepassing is, volledig na te leven en om zaken te doen overeenkomstig de waarden die erin opgenomen zijn. De Code wordt opgenomen in deze Voorwaarden door verwijzing ernaar. Hierbij erkent u en gaat u ermee akkoord dat u (i) een kopie van of toegang gekregen heeft tot de Code, (ii) de Code gelezen en begrepen heeft en (iii) gebonden bent door de Code.
 
17. Verjaring. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niettegenstaande een langere verjaringstermijn voorzien overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, mag geen enkele aanleiding voor een geding, claim, of rechtszaak met betrekking tot deze Overeenkomst, een Artikel, enige Dienst, of de relatie van partijen overeenkomstig deze Overeenkomst, hetzij betrekking hebbende op een contract, buitencontractuele aansprakelijkheid of op enige andere wijze, meer dan twaalf (12) maanden na de datum van het ontstaan van dergelijke rechtsvordering, vordering of rechtszaak ingesteld worden. Het voorgaande zal niet van toepassing zijn indien de toepasselijke wetgeving de verkorting van de toepasselijke verjaringsperiode zoals hierboven beschreven, verhindert.
 
18. Honoraria van advocaten. Indien GIA advocaten moet aanstellen (i) voor inning van de bedragen verschuldigd overeenkomstig deze Overeenkomst, ongeacht of een geding, rechtsvordering of rechtszaak ingespannen wordt, of (ii) om GIA te vertegenwoordigen in verband met eender welke gerechtelijke procedure betreffende een Artikel, Rapport of de Diensten waarbij GIA al dan niet partij is, en u een partij bent in de rechtszaak, dan gaat u ermee akkoord om aan GIA, bovenop eender welke andere verschuldigde bedragen, de redelijke honoraria en kosten van de advocaten van GIA en andere door GIA opgelopen kosten te betalen.
 
19. Rapporten en factuurvoorwaarden; Aankooporders. U gaat ermee akkoord dat de voorwaarden vermeld op elk door GIA aan u uitgereikt Ontvangstbewijs en in de factuur/paklijst van GIA voor Diensten, in deze Overeenkomst opgenomen zijn door deze verwijzing. De voorwaarden in deze Overeenkomst hebben voorrang op eender welke strijdige voorwaarden in eender welk ontvangstbewijs, factuur, paklijst of eender welk Rapport. Eender welke strijdige of bijkomende voorwaarden opgenomen in uw aankooporder(s) of ander document(en) zullen nietig zijn, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van een gemachtigde vertegenwoordiger van GIA.
 
20. Aanpassing; Afstand/verschoning; Splitsbaarheid. Behalve indien nadrukkelijk anders vermeld in deze Voorwaarden, kan deze Overeenkomst enkel gewijzigd worden via een aanpassing, uitgevoerd door de gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen zoals vermeld in Paragraaf 25 van deze Overeenkomst. Geen enkele partij zal geacht worden afstand gedaan te hebben van een bepaling van deze Overeenkomst en geen enkele schending zal geacht verschoond te zijn door enige partij, tenzij dergelijke afstand of instemming opgenomen wordt in een schriftelijke aanpassing getekend in naam van de partij tegen wie de afstand verklaard wordt. Geen enkele afstand van een schending van deze Overeenkomst zal als een toestemming, afstand van of verschoning van eender welke andere, verschillende of latere schending door eender welke partij kunnen beschouwd worden. Indien een onderdeel van deze Overeenkomst of een onderdeel van een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou bevonden worden, dan zal dergelijk onderdeel aangepast worden zodat het zo dicht mogelijk aanleunt bij het economische doel van de originele bepaling en de rest van deze Overeenkomst zal volledig van kracht blijven. Deze Overeenkomst zal niet gewijzigd, aangevuld, gekwalificeerd of geïnterpreteerd worden door eender welk handelsgebruik of voorafgaande gang van zaken zonder de schriftelijke goedkeuring van GIA. Geen enkele verklaring, belofte of voorwaarde die niet uitdrukkelijk schriftelijk vermeld en ondertekend is door de gemachtigde vertegenwoordigers van u en GIA zal bindend zijn voor enige partij.
 
21. Termijn en beëindiging. Deze Overeenkomst gaat van kracht op de Effectieve Datum en zal eindigen op de datum waarop u een volgende Klantenovereenkomst aangaat of bij vroegere beëindiging ingevolge de bepalingen van deze Overeenkomst. Elke partij kan deze Overeenkomst beëindigen mits schriftelijke opzegging van dertig (30) dagen, op voorwaarde dat deze Overeenkomst van toepassing zal zijn op eender welke Diensten die verleend worden vanaf de datum van dergelijke opzegging en eender welke Diensten gevraagd na de datum van dergelijke opzegging indien partijen nog geen nieuwe Klantenovereenkomst aangegaan zijn. Bovendien kan GIA deze Overeenkomst beëindigen mits kennisgeving aan u, indien u eender welke bepaling van deze Overeenkomst schendt en deze schending niet recht gezet wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de kennisgeving of eender welke andere redelijke termijn opgegeven door GIA om dit recht te zetten. Afhankelijk van de andere voorwaarden in deze Overeenkomst, onder andere Paragrafen 5.8 (Behandelde Artikels; Ethische Schending), 5.9 (Bestraalde Artikels), 7 (Verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en Concurrerende Aanspraken) van deze Overeenkomst, zal GIA bij beëindiging van deze Overeenkomst al uw Artikels die in het bezit zijn van GIA aan u teruggeven en dit binnen een redelijke termijn. GIA zal naar eigen goeddunken bepalen of het eender welke Diensten, door u gevraagd of toegestaan door deze Overeenkomst, zal afwerken op dergelijke Artikels vooraleer zij dergelijke Artikels aan u teruggeeft. Uw verplichtingen om de GIA Gevrijwaarden te verdedigen, vergoeden en te vrijwaren zoals vermeld in deze Overeenkomst en uw betalingsverplichtingen voor Diensten verleend overeenkomstig deze Overeenkomst, zullen van kracht blijven na beëindiging van deze Overeenkomst. Bovendien zullen de voorwaarden in deze Overeenkomst, waarvan vermeld wordt dat ze van kracht blijven of die omwille van hun aard van kracht moeten blijven na beëindiging van deze Overeenkomst, verder van kracht blijven na beëindiging van deze Overeenkomst. Partijen erkennen en gaan ermee akkoord dat er geen rechterlijk bevel vereist zal zijn om eender welke beëindiging van deze Overeenkomst van kracht te doen worden.
 
22. Toepasselijke wetgeving. De bepalingen van deze Paragraaf 22 (Toepasselijke wetgeving) zullen van toepassing zijn tenzij u Artikels levert of verstuurt naar GIA in Botswana, Japan, Zuid-Afrika of Thailand of eender welke Deelnemer aan het GIA LabDirect Programma gevestigd in een van die landen of aan GIA België en u een klant bent (elk een “Gespecificeerd Land” genoemd), in welk geval de toepasselijke wettelijke bepalingen vermeld in de specifieke Bijlage voor het toepasselijke land bij deze Overeenkomst van toepassing zullen zijn, in plaats van deze Paragraaf 22 (Toepasselijke Wetgeving). U gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst, eender welk Geschil (zoals hieronder bepaald) voortvloeiende uit of verband houdend met deze Overeenkomst (zowel betrekking hebbende op een contract, tort of anderzins) en de geldigheid, uitvoering en interpretatie van deze Overeenkomst, geregeld en in alle aspecten geïnterpreteerd zullen worden overeenkomstig de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika en de Staat Californië, VSA, met uitzondering van de wettelijke principes van haar conflictenrecht. Partijen komen overeen dat de toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980) volledig en uitdrukkelijk uitgesloten is en niet toegepast zal worden op deze Overeenkomst. Deze Paragraaf zal van kracht blijven na beëindiging van deze Overeenkomst.
 
23. Engelse taal. Deze Overeenkomst is opgesteld in de Engelse taal en de Engelse versie van deze Overeenkomst zal voorrang hebben op eender welke vertaling van deze Overeenkomst in eender welke andere taal. Alle procedures met betrekking tot deze Overeenkomst zullen in de Engelse taal gevoerd worden.
 
24. Oplossing geschillen en Arbitrage /Afstand van groepsvordering. De bepalingen van deze Paragraaf 24 (Oplossing geschillen en Arbitrage /Afstand van groepsvordering) zullen van toepassing zijn tenzij u Artikels aan GIA in één van de Gespecificeerde Landen of eender welke Deelnemer aan het GIA LabDirect Programma gevestigd in een Gespecificeerd Land bezorgt of stuurt, in welk geval de bepalingen inzake alternatieve geschillenoplossing zoals bepaald in de specifieke Bijlage voor het toepasselijke land bij deze Overeenkomst van toepassing zullen zijn, in plaats van deze Paragraaf 24 ( Oplossing geschillen en Arbitrage / Afstand van groepsvordering).
 
  U gaat ermee akkoord dat, behalve zoals uitdrukkelijk hieronder vermeld in deze Paragraaf 24 (Oplossing geschillen en Arbitrage /Afstand van groepsvordering), alle geschillen, rechtszaken, rechtsvorderingen en claims (“Geschillen”) met betrekking tot of voortkomende uit deze Overeenkomst opgelost zullen worden door bindende arbitrage zoals vermeld in deze Paragraaf 24 (Oplossing geschillen en Arbitrage /Afstand van groepsvordering). Partijen erkennen, behalve met betrekking tot de rechten van GIA inzake Speciale Geschillen (zoals hieronder bepaald) , dat ze afstand doen van hun recht om claims voor de rechtbank te brengen en rechtsmiddelen in te stellen voor de rechtbank, met inbegrip van het recht op juryrechtspraak, en dat al hun geschillen door scheidsrechters en niet door een rechtbank beslecht zullen worden.
 
 
24.1 Verloop van arbitrage: Eender welke arbitrage gevraagd overeenkomstig deze Overeenkomst, zal gehoord en bepaald worden door een panel van drie (3) personen. Elke partij zal het recht hebben om één (1) lid van het panel aan te duiden. De twee gekozen leden zullen het derde lid van het panel kiezen. Alle geschillen aan arbitrage voorgelegd overeenkomstig deze Overeenkomst, zullen onderworpen zijn aan de wetgeving gespecificeerd in Paragraaf 22 (Toepasselijke wetgeving). Niets in deze Overeenkomst zal GIA verplichten om eender welk geschil betreffende (i) bedragen aan GIA verschuldigd overeenkomstig deze Overeenkomst of (ii) schending of misbruik van de intellectuele eigendomsrechten van GIA, aan arbitrage te onderwerpen (samen de “Speciale geschillen” genoemd).
 
24.2 Indien u gevestigd bent binnen de Verenigde Staten, dan zullen de dan geldende “American Arbitration Association (“AAA”) Commercial Arbitration Rules” (Regels van de Amerikaanse arbitragevereniging) (de “Amerikaanse Regels”) van toepassing zijn op eender welke arbitrage overeenkomstig deze Overeenkomst en indien u gevestigd bent buiten de Verenigde Staten, dan zullen de dan geldende arbitrageregels van de Commissie van de Verenigde Naties voor internationaal handelsrecht (“UNCITRAL”) (“Internationale Regels”) van toepassing zijn op eender welke arbitrage overeenkomstig deze Overeenkomst, behalve voor zover de bepalingen van deze Paragraaf 24 (Oplossing geschillen en Arbitrage /Afstand van groepsvordering) verschillen van de toepasselijke Amerikaanse Regels of Internationale regels. In het geval van de Internationale Regels zal de benoemende autoriteit de “AAA” zijn en zal de zaak geleid worden door de “AAA” overeenkomstig haar “Procedures voor zaken overeenkomstig de arbitrageregels van UNCITRAL.” In het geval van de Amerikaanse Regels, zal de arbitrage gedaan en geleid worden door de “AAA”. Indien de “AAA” weigert of afwijst om de benoemende autoriteit te zijn of om een arbitrage te voeren of te leiden, dan zal “JAMS” de benoemende autoriteit zijn en zal “JAMS” die arbitrage voeren en leiden. In dergelijk geval zullen de dan geldende uitgebreide JAMS Arbitrageregels en -procedures van toepassing zijn op die arbitrage en zullen deze regels de Amerikaanse Regels zijn voor die arbitrage voor de doeleinden van deze Paragraaf 24 (Oplossing geschillen en Arbitrage /Afstand van groepsvordering). Beslissingen van het panel zullen met meerderheid van stemmen genomen worden. Het panel zal geen punitieve schadevergoeding of andere in deze Overeenkomst uitgesloten schadevergoeding, kunnen toekennen. Het panel kan, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zoals hierboven vermeld, gerechtelijke bevelen uitvaardigen, specifieke prestaties bevelen of tijdelijke verboden opleggen. Elke partij zal enkel met de scheidsrechters in aanwezigheid van de andere partij communiceren of via een schriftelijk document bezorgd aan de scheidsrechters en aan de andere partij. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen, zal het panel onverwijld uitspraak doen (in elk geval uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na het afsluiten van de hoorzitting). Tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen, zal de beslissing en uitspraak van het panel met redenen worden omkleed, de basis van de beslissing uitleggen en schriftelijk zijn. Indien de uitspraak niet gedaan wordt binnen de hierboven vermelde periode, dan zal dit de geldigheid van dergelijke uitspraak niet aantasten. De beslissing of uitspraak gedaan of gegeven met betrekking tot de arbitrage zal definitief en bindend zijn voor de betrokken partijen. De winnende partij kan de beslissing of uitspraak aan een bevoegde rechtbank voorleggen voor bekrachtiging en de rechtbank zal onmiddellijk een bevel uitvaardigen ter bekrachtiging van dergelijke beslissing of uitspraak.
 
  De arbitrage-uitspraak zal de onkosten van de scheidsrechter(s) en van de arbitrage tussen partijen toewijzen op een manier die overeenstemt met de mate waarin één (1) partij het haalt van de andere. De winnende partij zal gerechtigd zijn om de redelijke honoraria van haar advocaten en aanverwante kosten voortkomende uit eender welk Geschil overeenkomstig deze Overeenkomst, te verhalen, ongeacht of erover beslist werd door arbitrage of in een rechtbank hierboven vermeld. De winnende partij zal de partij zijn met een netto monetaire schadevergoeding, een verweerder in wiens voordeel een zaak afgewezen werd, een verweerder waar noch de eiser noch de verweerder enig herstel bekomt en/of een verweerder tegen een eiser die geen herstel bekomt van de verweerder.
 
  De zetel of wettelijke plaats van de arbitrage zal in New York, New York, Verenigde Staten van Amerika zijn. Echter kunnen eender welke arbitrageprocedures fysiek gevoerd worden in San Diego, Californië, Verenigde Staten van Amerika of in New York, New York, Verenigde Staten van Amerika. Indien GIA een verzoek voor arbitrage indient in één van de hierboven vermelde steden, dan kan u ervoor kiezen om, naar goeddunken, de arbitrage te laten verplaatsen naar de andere stad, op voorwaarde dat u deze keuze schriftelijk maakt binnen dertig (30) dagen na het indienen van het verzoek voor arbitrage door GIA. Indien u die keuze niet maakt binnen die periode, wordt van deze keuze afgezien.
 
  Partijen zullen het recht hebben op inzage van stukken zoals vermeld in de toepasselijke Amerikaanse Regels of de Internationale Regels, of zoals op een andere wijze bepaald door de benoemende autoriteit. Alle arbitrageprocedures zullen in het Engels plaatsvinden en de beslissing, uitspraak en een getranscribeerd document van de arbitrage zullen opgemaakt worden in het Engels. Alle arbitrageprocedures gevoerd ingevolge deze Paragraaf 24 (Oplossing geschillen en Arbitrage /Afstand van groepsvordering) en eender welke beslissingen en uitspraken die eruit voortkomen, zullen geheim gehouden worden tussen de betrokken partijen.
 
  In de mate dat een partij te goeder trouw beweert dat eender welke ingediende documenten of gedane verklaringen in verband met dergelijke arbitrage, vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen bevatten, zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om een overeenkomst proberen te bereiken betreffende de voorwaarden om dergelijke documenten en de verklaringen geheim te houden. Indien partijen geen akkoord kunnen bereiken over dergelijke voorwaarden, dan zullen de scheidsrechters het recht hebben om de gepaste beperkingen op te leggen om ervoor te zorgen dat eender welke vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen met betrekking tot de arbitrage, geheim blijven.
 
  Indien een Speciaal Geschil overeenkomstig deze Paragraaf 24 (Oplossing geschillen en Arbitrage /Afstand van groepsvordering ter arbitrage wordt voorgelegd ), dan zal de arbitrage van dergelijk Speciaal Geschil geen enkele partij verbieden om ook dwangmaatregelen of billijke schadeloosstelling te vragen bij een of meerdere bevoegde rechtbanken zoals voorzien in deze Paragraaf 24 (Oplossing geschillen en Arbitrage /Afstand van groepsvordering ), of indien GIA dwangmaatregelen of billijke schadeloosstelling nastreeft, bij een of meerdere rechtbanken die jurisdictie hebben over u.
 
24.3 Afstand van groepsvordering: u gaat ermee akkoord om niet als een vertegenwoordiger of lid van eender welke categorie van eisers die procederen tegen GIA, deel te nemen aan een vordering voor een rechtbank of arbitrage-orgaan, waaronder ook niet aan een groepsvordering, representatieve actie, geconsolideerde vordering of “private attorney general action”. De scheidsrechters mogen geen claims van meer dan één persoon of entiteit samenvoegen en mogen niet op een andere wijze als voorzitter optreden bij eender welke vorm van groepsprocedures of representatieve procedures of claims, tenzij u samen met GIA, in een document getekend door de gemachtigde vertegenwoordigers van elke partij, specifiek overeenkomt om dit te doen ingevolge de start van de arbitrage.
 
24.4 Terugtrekken uit een afstand van groepsvordering; Rechtbank kleine vorderingen: Ongeacht de andere bepalingen van Paragraaf 24 (Oplossing geschillen en Arbitrage /Afstand van groepsvordering ), kunt u of GIA, indien u gevestigd bent in de Verenigde Staten, ervoor kiezen om een Geschil aan een rechtbank voor te leggen en niet aan arbitrage (a) indien het Geschil kan gestart worden en gestart wordt bij een rechtbank voor kleine vorderingen in de Verenigde Staten; ofwel (b) INDIEN U ERVOOR KIEST OM ZICH TERUG TE TREKKEN UIT DE ARBITRAGEPROCEDURES IN DEZE PARAGRAAF BINNEN 30 DAGEN NA DE DATUM WAAROP U DEZE OVEREENKOMST VOOR HET EERST UITVOERT (de “Opt-Out Deadline”). Indien u gevestigd bent in de Verenigde Staten, kunt u ervoor kiezen om zich terug te trekken uit de arbitragevoorwaarden in deze Paragraaf door schriftelijk een kennisgeving te sturen naar GIA aan “Legal Department, 5345 Armada Drive, Carlsbad, California 92008”. Uw schriftelijke kennisgeving moet het volgende vermelden: (1) uw naam en klantnummer bij GIA, (2) uw adres, en (3) een duidelijke verklaring dat u uw geschillen met GIA niet wilt oplossen via arbitrage. Uw beslissing om zich terug te trekken uit de arbitragebepaling, zal geen nadelig effect hebben op uw relatie met GIA. Eender welk verzoek om zich terug te trekken, ontvangen na de Opt-Out Deadline is ongeldig en zal u in dat geval uw Geschil(len) moeten oplossen via arbitrage of voor een rechtbank voor kleine vorderingen zoals beschreven in deze Paragraaf. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat u er enkel voor kunt kiezen om zich terug te trekken uit de arbitragevoorwaarden in deze Paragraaf 24 (Oplossing geschillen en Arbitrage /Afstand van groepsvordering) indien u in de Verenigde Staten gevestigd bent.
 
  Indien u gevestigd bent in de Verenigde Staten en u ervoor gekozen heeft om Geschillen te regelen voor de rechtbank door zich terug te trekken uit de arbitragevoorwaarden van deze Paragraaf 24 (Oplossing geschillen en Arbitrage /Afstand van groepsvordering), dan gaat u er er mee akkoord om zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie en het rechtsgebied van de Amerikaanse federale rechtbanken gevestigd in New York, New York en San Diego, Californië, Verenigde Staten van Amerika, voor alle geschillen en, indien dergelijke federale rechtbanken geen jurisdictie hebben over u of het Geschil, dan de staatrechtbanken gevestigd in New York, New York en San Diego, Californië, Verenigde Staten van Amerika. De bevoegdheid van dergelijke rechtbanken is exclusief, op voorwaarde dat elke partij zich tot een bevoegde rechtbank mag richten voor dwangmaatregelen of billijke schadeloosstelling.
 
24.5 Afstand van juryrechtspraak: indien u ervoor kiest om Geschillen voor te leggen aan een rechtbank door zich terug te trekken uit arbitrage volgens deze Paragraaf 24 (Oplossing geschillen en Arbitrage /Afstand van groepsvordering) en voor zover juryrechtspraak toegelaten is volgens de toepasselijke wetgeving, dan doet elke partij hierbij afstand, voor zover als maximaal toegelaten door de toepasselijke wetgeving, van haar recht op juryrechtspraak voor eender welke aanleiding voor een geding, claim, of rechtszaak voortvloeiende uit of met betrekking tot deze Overeenkomst. U of GIA kunt een kopij van deze Overeenkomst neerleggen op de rechtbank als bewijs van de schriftelijke goedkeuring van afstand van het recht op juryrechtspraak.
 
  Deze paragraaf 24 (Oplossing geschillen en Arbitrage /Afstand van groepsvordering ) zal van kracht blijven na beëindiging van deze Overeenkomst.
 
25. Volledige Overeenkomst; Handtekeningen per fax/ PDF. Deze Overeenkomst vervangt alle vorige en eigentijdse overeenkomsten, verklaringen, discussie en afspraken tussen u en GIA met betrekking tot de zaken beschreven in deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eender welke onverenigbare of strijdige bepalingen of voorwaarden in de gebruiksvoorwaarden voor de “GIA Client Portal” of eender welke website van GIA. Deze Overeenkomst, eender welk formulier of document vereist of toegestaan door deze Overeenkomst, eender welke aanpassing aan deze Overeenkomst of eender welke bladzijde voor handtekening voor eender welke van de voorgaande punten, kan elk uitgevoerd worden in het aantal kopieën die nodig of passend zijn, met inbegrip van beide kopieën die op papier uitgevoerd worden en kopieën die elektronische documenten zijn en elektronisch uitgevoerd worden. Elke kopij van dergelijk document, wanneer zo uitgevoerd, zal geacht worden een origineel te zijn, maar al dergelijke kopieën zullen één en hetzelfde document vormen. Een kopie, manueel of elektronisch uitgevoerd, van deze Overeenkomst, eender welk formulier of document vereist of toegestaan door deze Overeenkomst, eender welke aanpassing aan deze Overeenkomst, eender welke bladzijde voor handtekening voor al het voorgaande, kan geleverd worden door eender welk middel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een elektronisch middel, via website of portaal, of via fax of een andere infografie. Eender welke kopie kan, naar goeddunken van de partij die de kopie ontvangt, van papieren vorm omgezet worden in een elektronische vorm of van een elektronische vorm naar een papieren vorm, en dergelijk omgezette kopie zal geacht worden een origineel te zijn. De Beleidslijnen en Gebruiksvoorwaarden van GIA kunnen in één van de voorgaande documenten door verwijzing ernaar opgenomen worden en worden via een website of online portaal beschikbaar gemaakt of in hard copy aan u overhandigd. Deze Overeenkomst zal geacht worden ontworpen te zijn door beide partijen en eender welke interpretatie van deze Overeenkomst of eender welke termen ervan zullen niet geïnterpreteerd worden tegen ee partij als de ontwerpende partij.
 
26. Kennisgevingen. Eender welke kennisgeving vereist of toegestaan door deze Overeenkomst, zal schriftelijk en als volgt afgeleverd worden, en kennisgeving ervan wordt geacht gedaan te zijn zoals opgegeven: (i) door persoonlijke overhandiging, wanneer effectief ontvangen; (ii) door snelkoerier, bij schriftelijke verificatie van ontvangstbewijs; (iii) door aangetekende zending, waarbij een ontvangstbewijs gevraagd wordt, bij verificatie van het ontvangstbewijs. De kennisgeving zal gestuurd worden naar het adres vermeld op de eerste bladzijde van deze Overeenkomst voor GIA, en naar uw dan geldende adres bewaard door GIA, of naar eender welk ander adres zoals opgegeven door de partij middels schriftelijke kennisgeving hiervan aan de andere partij en dit voldoende op voorhand.
 
27. Overdracht; Opvolgers. U mag deze Overeenkomst niet overdragen aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van GIA. In de mate als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan GIA deze Overeenkomst onder andere overdragen aan haar verbonden ondernemingen. Deze Overeenkomst zal bindend zijn voor en ten goede komen aan de opvolgers en rechtverkrijgenden van GIA.
 
28. Overmacht. GIA zal in geen geval aansprakelijk zijn voor niet-uitvoering of vertragingen te wijten aan eender welke oorzaken waarover het rederlijkwijze geen controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot overstromingen, brand, stakingen, aardbevingen, andere weer gerelateerde gebeurtenissen, terreurhandelingen of tussenkomst van de overheid.
 
29. Geen begunstigden. Niets in deze Overeenkomst, uitdrukkelijk of impliciet, is bedoeld om aan eender welke persoon of entiteit, behalve aan u, GIA, en de aan GIA verbonden labo’s, eender welke rechten (met inbegrip van rechten van derde begunstigden), rechtsmiddelen, verplichtingen of aansprakelijkheden overeenkomstig of omwille van deze Overeenkomst te verlenen en zal dit ook niet doen.
 
[Einde Voorwaarden Klantenovereenkomst]
 
 
Bijlage – België
voor Consumenten in België
 
(1) Toepasselijke wetgeving. Eender welk Geschil voortvloeiende uit of met betrekking tot deze Overeenkomst (hetzij met betrekking tot een contract, buitencontractuele aansprakelijkheid, of op enige andere wijze), en de geldigheid, uitvoering en interpretatie van deze Overeenkomst, zal onderworpen zijn aan en in alle opzichten geïnterpreteerd worden volgens de wetgeving van België, zonder effect te geven aan de beginselen van rechtsconflicten. Partijen komen overeen dat de toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980) volledig en specifiek uitgesloten is en niet toegepast zal worden op deze Overeenkomst.
 
(2) Keuze rechterlijke instantie; Arbitrage. U gaat er hierbij mee akkoord dat alle geschillen, rechtszaken, rechtsvorderingen en vorderingen (“Geschillen”) met betrekking tot of voortvloeiende uit deze Overeenkomst door u en GIA zullen voorgelegd worden aan arbitrage bij het Belgisch centrum voor arbitrage en mediatie (“CEPANI”) voor schikking zoals bepaald in deze Paragraaf. Eender welke arbitrage gevraagd overeenkomstig deze Overeenkomst zal gehoord en beslist worden door een panel van drie (3) scheidsrechters. Elke partij zal het recht hebben om één (1) scheidsrechter van het panel aan te duiden. De twee gekozen scheidsrechters zullen de derde scheidsrechter van het panel kiezen. Alle Geschillen aan arbitrage voorgelegd overeenkomstig deze Overeenkomst, zullen onderworpen zijn aan de wetgeving zoals hierboven gespecificeerd. Niets in deze Overeenkomst zal GIA verplichten om eender welk Geschil betreffende (i) bedragen aan GIA verschuldigd overeenkomstig deze Overeenkomst of (ii) schending of misbruik van de intellectuele eigendomsrechten van GIA, aan arbitrage te onderwerpen. De dan geldende regels van CEPANI (“Regels”) zullen van toepassing zijn op eender welke arbitrage krachtens deze Overeenkomst, behalve in de mate dat de bepalingen van deze Paragraaf daarvan afwijken.
 
  Beslissingen van het panel zullen genomen worden met meerderheid van stemmen. Het panel zou mogelijk geen hoge schadevergoeding of andere schadevergoeding uitgesloten in deze Overeenkomst kunnen toekennen. Het panel kan gerechtelijke bevelen, specifieke uitvoering of tijdelijke gerechtelijke bevelen uitvaardigen die stroken met de toepasselijke wetgeving zoals hierboven vermeld. Elke partij zal communiceren met de scheidsrechters enkel in aanwezigheid van de andere partij of via een schriftelijk document bezorgd aan de scheidsrechters en aan de andere partij.
 
  De beslissing of uitspraak gegeven of gedaan met betrekking tot de arbitrage zal definitief en bindend zijn voor de erin betrokken partijen. De winnende partij kan de beslissing of uitspraak voorleggen aan een bevoegde rechtbank voor bekrachtiging. De arbitrage-uitspraak zal de onkosten van de scheidsrechter(s) en van de arbitrage tussen partijen toewijzen op een manier die overeenstemt met de mate waarin één (1) partij het haalt van de andere. De winnende partij zal gerechtigd zijn om de honoraria van haar advocaten en aanverwante kosten voortkomende uit eender welk Geschil overeenkomstig deze Overeenkomst, terug te winnen. De winnende partij zal de partij zijn met een netto monetaire schadevergoeding, een verweerder in wiens voordeel een zaak afgewezen werd, een verweerder waar noch de eiser noch de verweerder enig regres van bekomt en een verweerder tegen een eiser die geen regres bekomt tegen de verweerder. De arbitrage zal gebeuren in Brussel. Partijen zullen het recht hebben op inzage van stukken zoals vermeld in de Regels of zoals op een andere wijze bepaald door de Regels. Alle arbitrageprocedures zullen in het Engels plaatsvinden en de beslissing en een voluit geschreven document van de arbitrage zullen opgemaakt worden in het Engels. Alle arbitrageprocedures gevoerd ingevolge deze Paragraaf en eender welke beslissingen en uitspraken eruit voorkomende, zullen geacht worden geheim te zijn tussen de erin betrokken partijen. In de mate dat elke partij te goeder trouw volhoudt dat eender welke ingediende documenten of gedane verklaringen in verband met dergelijke arbitrage, vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen bevatten, zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om te proberen een overeenkomst te bereiken betreffende de voorwaarden om dergelijke documenten en de verklaringen geheim te houden. Indien partijen geen akkoord kunnen bereiken over dergelijke voorwaarden, dan zullen de scheidsrechters het recht hebben om de gepaste beperkingen op te leggen om ervoor te zorgen dat eender welke vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen met betrekking tot de arbitrage geheim blijven. Ondanks het feit dat een Geschil voorgelegd werd aan arbitrage overeenkomstig deze Paragraaf, zal de arbitrage van dergelijk Geschil geen verbod opleggen aan eender welke partij om ook dwangmaatregelen of andere billijke schadeloosstelling te vragen bij een bevoegde rechtbank.
 
(3) Consumentenbescherming: De volgende termen in deze Bijlage bevatten bepalingen die afwijken van de Overeenkomst en die in bepaalde omstandigheden van toepassing kunnen zijn op de relatie van GIA met u indien u een consument bent (hierna genoemd de “Consument”). De bepalingen van de Overeenkomst zullen van kracht blijven tot en in de mate dat anders nadrukkelijk voorzien zou worden in deze Paragraaf hieronder.
 
 
a. Toepassing. De bepalingen van deze Paragraaf zullen toegepast worden op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Consument.
 
b. Geschillen. In geval van een Geschil met betrekking tot of voortvloeiende uit de Overeenkomst, kan de Consument het Geschil voor de nationale rechtbanken brengen die bevoegd zijn ingevolge de Belgische en/of Europese wetgeving. De Consument zal geacht worden afstand gedaan te hebben van dergelijk recht van zodra (i) de Consument het Geschil voor het arbitragepanel brengt zoals vermeld in Bijlage België of (ii) de Consument voor dergelijk arbitragepanel verschijnt zonder onmiddellijk te vragen om verwijzing van de zaak naar een nationale rechtbank.
 
c. Verkopen op afstand. Indien de Overeenkomst tussen GIA en de Consument afgesloten werd zonder dat GIA en de Consument zich op dezelfde locatie bevinden (“verkoop op afstand”), dan zal de Consument het recht hebben om het contract, binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat de Overeenkomst afgesloten werd en enkel op voorwaarde dat de contractuele Diensten nog niet uitgevoerd werden door GIA, te herroepen. De Consument bevestigt dat GIA haar Diensten mag uitvoeren gedurende de hierboven vermelde termijn van 14 dagen. De Consument bevestigt verder dat GIA, naar eigen goeddunken, kan beslissen om haar Diensten slechts te doen aanvangen na de voornoemde termijn van 14 dagen, in welk geval eender welke leveringstermijn verlengd zal worden met 14 dagen. Indien de Consument meerdere Artikels bezorgt aan GIA overeenkomstig deze Overeenkomst, dan zal de hierboven genoemde termijn van 14 dagen voor elk individueel Artikel beginnen op de datum waarop het desbetreffende Artikel bezorgd werd aan GIA.
 
d. Prijzen en betalingsverplichting. De Consument begrijpt en aanvaardt dat de Overeenkomst een bestelling met een betalingsverplichting met zich meebrengt. De betalingsverplichting heeft vooral betrekking op de prijs van de Rapporten en Diensten van GIA, zoals deze kunnen geraadpleegd worden in de prijslijsten van GIA (https://www.gia.edu/submit-a-gem-duplicate). De Consument bevestigt geïnformeerd te zijn over de prijzen van de Rapporten en Diensten die de Consument gevraagd heeft. De Consument begrijpt en aanvaardt dat de Diensten van GIA kunnen onderworpen zijn aan bijkomende kosten (afhankelijk van de specifieke keuzes van de Consument en de specifieke omstandigheden), zoals:
 
 
Kosten voor verzending en verzekering;
Laserinscriptie op verzoek van de Consument;
Weghalen van een onjuiste inscriptie zoals bepaald door GIA;
Aanbrengen van een juiste laserinscriptie indien nodig geacht door GIA;
Beschikbaar maken van het juiste Rapport nadat u een verzoek heeft ingediend voor een incorrect of onjuist Rapport; en
Kosten voor het testen van een Artikel waarvan de aard niet werd meegedeeld.
 
e. Omvang van de Overeenkomst. De Consument bevestigt de volgende documenten en voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben:
 
 
Cover Page;
De Voorwaarden bij de Klantenovereenkomst;
De land-specifieke Bijlage België;
De beleidslijnen en procedures van GIA met betrekking tot het voorleggen en bezorgen van Artikels (https://www.gia.edu/gem-lab-how-to-submit-gems);
De Kennisgeving Privacy Klanten van GIA;
De beleidslijnen en procedures van GIA met betrekking tot Gemachtigde Vertegenwoordigers ( https://www.gia.edu/gia-faq-analysis-grading-add-remove-authorized-representative); en
Het beleid van GIA met betrekking tot het gepaste Rapport beschikbaar te maken voor specifieke Artikels.
 
 
[Rest van bladzijde opzettelijk blanco gelaten.]
 
 
Bijlage Botswana
 
(1) Toepasselijke wetgeving. Eender welk Geschil voortvloeiende uit of met betrekking tot deze Overeenkomst (hetzij met betrekking tot een contract, tort (delict), of op enige andere wijze), en de geldigheid, uitvoering en interpretatie van deze Overeenkomst, zullen onderworpen zijn aan en in alle opzichten geïnterpreteerd worden volgens de wetgeving van Botswana, met uitzondering van de wettelijke principes van haar conflictenrecht. Partijen komen overeen dat de toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980) volledig en uitdrukkelijk uitgesloten is en niet toegepast zal worden op deze Overeenkomst.
 
(2) Keuze rechterlijke instantie; Arbitrage. U gaat er hierbij mee akkoord dat alle geschillen, rechtszaken, rechtsvorderingen en claims (“Geschillen”) met betrekking tot of voortvloeiende uit deze Overeenkomst door u en GIA aan arbitrage zullen voorgelegd worden voor schikking zoals bepaald in deze Paragraaf. Eender welke arbitrage gevraagd overeenkomstig deze Overeenkomst zal gehoord en bepaald worden door een panel van drie (3) personen. Elke partij zal het recht hebben om één (1) lid van het panel aan te duiden. De twee gekozen leden zullen het derde lid van het panel kiezen. Alle leden van het panel moeten leden zijn van het Instituut van Scheidsrechters van Botswana. Alle Geschillen aan arbitrage voorgelegd overeenkomstig deze Overeenkomst, zullen onderworpen zijn aan de wetgeving zoals hierboven gespecificeerd. Niets in deze Overeenkomst zal GIA verplichten om eender welk Geschil betreffende (i) bedragen aan GIA verschuldigd overeenkomstig deze Overeenkomst of (ii) schending of misbruik van de intellectuele eigendomsrechten van GIA, aan arbitrage te onderwerpen. De dan geldende regels van het Instituut van Scheidsrechters van Botswana (“Regels”) zullen van toepassing zijn op eender welke arbitrage krachtens deze Overeenkomst, behalve in de mate dat de bepalingen van deze Paragraaf daarvan afwijken. De benoemende autoriteit zal het Instituut van Scheidsrechters van Botswana zijn en de zaak zal door het Instituut van Scheidsrechters van Botswana volgens de Regels geleid worden. Beslissingen van het panel zullen met meerderheid van stemmen genomen worden. Het panel zal geen punitieve schadevergoeding of andere in deze Overeenkomst uitgesloten schadevergoeding kunnen toekennen. Het panel kan, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zoals hierboven vermeld, gerechtelijke bevelen uitvaardigen, specifieke prestaties bevelen of tijdelijke verboden opleggen. Elke partij zal enkel met de scheidsrechters communiceren in aanwezigheid van de andere partij of via een schriftelijk document bezorgd aan de scheidsrechters en aan de andere partij. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen, zal het panel onverwijld uitspraak doen (in elk geval uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na het afsluiten van de hoorzitting). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zullen de beslissing en de uitspraak door het panel met redenen omkleed zijn, de basis van de beslissing uitleggen en schriftelijk zijn. Indien de uitspraak niet gedaan wordt binnen de hierboven vermelde periode dan zal dit de geldigheid van dergelijke uitspraak niet aantasten. De beslissing of uitspraak gegeven of gedaan met betrekking tot de arbitrage zal definitief en bindend zijn voor de betrokken partijen. De winnende partij kan de beslissing of uitspraak voorleggen aan een bevoegde rechtbank voor bekrachtiging en dergelijke rechtbank zal onmiddellijk een bevel uitvaardigen ter bekrachtiging van dergelijke beslissing of uitspraak. De arbitrage-uitspraak zal de onkosten van de scheidsrechter(s) en van de arbitrage tussen partijen toewijzen op een manier die overeenstemt met de mate waarin één (1) partij het haalt van de andere. De winnende partij zal gerechtigd zijn om de redelijke honoraria van haar advocaten en aanverwante kosten voortkomende uit eender welk Geschil overeenkomstig deze Overeenkomst, ter verhalen. De winnende partij zal de partij zijn met een netto monetaire schadevergoeding, een verweerder in wiens voordeel een zaak afgewezen werd, een verweerder waar noch de eiser noch de verweerder enig herstel bekomt en een verweerder tegen een eiser die geen herstel bekomt van de verweerder. De arbitrage zal plaatsvinden in Gaborone, Botswana. Partijen zullen het recht hebben op inzage van stukken zoals vermeld in de Regels of zoals op een andere wijze bepaald door de Regels. Alle arbitrageprocedures zullen in het Engels plaatsvinden en de beslissing en een gestranscribeerd document van de arbitrage zullen opgemaakt worden in het Engels. Alle arbitrageprocedures gevoerd ingevolge deze Paragraaf en eender welke beslissingen en uitspraken eruit voorkomende, zullen geacht worden geheim te zijn tussen de betrokken partijen. In de mate dat een partij te goeder trouw beweert dat eender welke ingediende documenten of gedane verklaringen in verband met dergelijke arbitrage, vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen bevatten, zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om te een overeenkomst proberen te bereiken betreffende de voorwaarden om dergelijke documenten en de verklaringen geheim te houden. Indien partijen geen akkoord kunnen bereiken over dergelijke voorwaarden, dan zullen de scheidsrechters het recht hebben om de gepaste beperkingen op te leggen om ervoor te zorgen dat eender welke vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen met betrekking tot de arbitrage, geheim blijven. Ondanks het feit dat een Geschil aan arbitrage werd voorgelegd zoals bepaald in deze Paragraaf, zal de arbitrage van dergelijk Geschil geen verbod opleggen aan eender welke partij om dwangmaatregelen of billijke schadeloosstelling te vragen aan een bevoegde rechtbank.
 
  De scheidsrechters mogen geen claims van meer dan één persoon of entiteit samenvoegen en mogen niet op een andere wijze als voorzitter optreden bij eender welke vorm van groepsprocedures of representatieve procedures of claims (zoals een groepsvordering, geconsolideerde vordering of “private attorney general action”), tenzij zowel u als GIA specifiek overeenkomen, in een document getekend door de gemachtigde vertegenwoordigers van elke partij, om dit te doen ingevolge de start van de arbitrage.. U mag geen vertegenwoordiger of lid zijn van een groepsvordering of op enige andere wijze deelnemen aan een groepsprocedure, geconsolideerde procedure of representatieve procedure.
 
[Rest van bladzijde opzettelijk blanco gelaten]
 
 
Bijlage – Japan
 
(1) Toepasselijke wetgeving. Eender welk Geschil voortvloeiende uit of met betrekking tot deze Overeenkomst (hetzij met betrekking tot een contract, tort of op enige andere wijze), en de geldigheid, uitvoering en interpretatie van deze Overeenkomst, zullen onderworpen zijn aan en in alle opzichten geïnterpreteerd worden volgens de wetgeving van Japan, met uitzondering van de wettelijke principes van haar conflictenrecht. Partijen komen overeen dat de toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980) volledig en uitdrukkelijk uitgesloten is en niet toegepast zal worden op deze Overeenkomst.
 
(2) Keuze rechterlijke instantie; Arbitrage. U gaat er hierbij mee akkoord dat alle geschillen, rechtszaken, rechtsvorderingen en claims (“Geschillen”) met betrekking tot of voortvloeiende uit deze Overeenkomst door u en GIA zullen voorgelegd worden aan arbitrage voor schikking zoals bepaald in deze Paragraaf. Eender welke arbitrage gevraagd overeenkomstig deze Overeenkomst zal gehoord en beslist worden door een panel van drie (3) personen. Elke partij zal het recht hebben om één (1) lid van het panel aan te duiden. De twee gekozen leden zullen het derde lid van het panel kiezen. Alle geschillen aan arbitrage voorgelegd overeenkomstig deze Overeenkomst, zullen onderworpen zijn aan de wetgeving zoals hierboven gespecificeerd. Niets in deze Overeenkomst zal GIA verplichten om eender welk Geschil betreffende (i) bedragen aan GIA verschuldigd overeenkomstig deze Overeenkomst of (ii) schending of misbruik van de intellectuele eigendomsrechten van GIA, aan arbitrage te onderwerpen. De dan geldende regels van de Handelsorganisatie voor Arbitrage van Japan (“Regels”) zullen van toepassing zijn op eender welke arbitrage krachtens deze Overeenkomst, behalve in de mate dat de bepalingen van deze Paragraaf daarvan afwijken. De benoemende autoriteit zal de Handelsorganisatie voor Arbitrage van Japan zijn en de zaak zal door de Handelsorganisatie voor Arbitrage van Japan volgens de Regels geleid worden. Beslissingen van het panel zullen met meerderheid van stemmen genomen worden. Het panel mag geen punitieve schadevergoeding of andere in deze Overeenkomst uitgesloten schadevergoeding toekennen. Het panel kan,in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zoals hierboven vermeld, gerechtelijke bevelen uitvaardigen, specifieke prestaties bevelen of tijdelijke verboden opleggen.. Elke partij zal enkel met de scheidsrechters communiceren in aanwezigheid van de andere partij of via een schriftelijk document bezorgd aan de scheidsrechters en aan de andere partij. Het panel zal onverwijld uitspraak doen (uiterlijk vijf (5) weken en, indien er bijzondere omstandigheden zijn, nooit later dan acht (8) weken na het afsluiten van de hoorzitting). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen zullen de beslissing en de uitspraak door het panel met redenen omkleed zijn, de basis van de beslissing uitleggen en schriftelijk zijn. Indien de uitspraak niet gedaan wordt binnen de hierboven vermelde periode, dan zal dit de geldigheid van dergelijke uitspraak niet aantasten. De beslissing of uitspraak genomen of gedaan met betrekking tot de arbitrage zal definitief en bindend zijn voor de betrokken partijen. De winnende partij kan de beslissing of uitspraak voorleggen aan een bevoegde rechtbank voor bekrachtiging en dergelijke rechtbank zal onmiddellijk een bevel uitvaardigen ter bekrachtiging van dergelijke beslissing of uitspraak. De arbitrage-uitspraak zal de onkosten van de scheidsrechter(s) en van de arbitrage tussen partijen toewijzen op een manier die overeenstemt met de mate waarin één (1) partij het haalt van de andere. De winnende partij zal gerechtigd zijn om de redelijke honoraria van haar advocaten en aanverwante kosten voortkomende uit eender welk Geschil overeenkomstig deze Overeenkomst, te verhalen. De winnende partij zal de partij zijn met een netto monetaire schadevergoeding, een verweerder in wiens voordeel een zaak afgewezen werd, een verweerder waar noch de eiser noch de verweerder enig herstel bekomt en een verweerder tegen een eiser die geen herstel bekomt tegen de verweerder. De arbitrage zal plaatsvinden in Tokio, Japan. Partijen zullen het recht hebben op inzage van stukken zoals vermeld in de Regels of zoals op een andere wijze bepaald door de Regels. Alle arbitrageprocedures zullen in het Engels plaatsvinden en de beslissing en een getranscribeerd document van de arbitrage zullen opgemaakt worden in het Engels. Alle arbitrageprocedures gevoerd ingevolge deze Paragraaf en eender welke beslissingen of uitspraken eruit voorkomende, zullen geacht worden geheim te zijn tussen de betrokken partijen. In de mate dat een partij te goeder trouw beweert dat eender welke ingediende documenten of gedane verklaringen in verband met dergelijke arbitrage, vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen bevatten, zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om een overeenkomst proberen te bereiken betreffende de voorwaarden om dergelijke documenten en de verklaringen geheim te houden. Indien partijen geen akkoord kunnen bereiken over dergelijke voorwaarden, dan zullen de scheidsrechters het recht hebben om de gepaste beperkingen op te leggen om ervoor te zorgen dat eender welke vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen met betrekking tot de arbitrage, geheim blijven. Ondanks het feit dat een Geschil aan arbitrage werd voorgelegd overeenkomstig deze Paragraaf, zal de arbitrage van dergelijk Geschil geen verbod opleggen aan eender welke partij om dwangmaatregelen of billijke schadeloosstelling te vragen bij een bevoegde rechtbank.
 
  Indien u en GIA (en alle derde partijen naargelang het geval) allemaal een schriftelijk verzoek opmaken, getekend door elke partij, om bepaalde vorderingen samen te voegen, dan kunnen de scheidsrechters, naar eigen goeddunken, ermee instemmen om dergelijke vorderingen samen te voegen. U gaat ermee akkoord om niet te handelen als vertegenwoordiger in een groepsvordering of om deel te nemen aan een groepsvordering buiten Japan.
 
(3) Uitsluiting van Antisociale Krachten.
 
 
(3.1) "Antisociale Krachten" betekent: (1) een georganiseerde misdaadgroep, een lid van een georganiseerde misdaadgroep, een aanverwante vennootschap of vereniging van een georganiseerde misdaadgroep en eender welke andere persoon vergelijkbaar met het voorgaande; of (2) een persoon die zelf of via gebruik van derden een eis uitvoert met geweld, een onredelijke eis buiten zijn wettelijke recht, gebruik van intimiderende woorden of daden, die schade aanbrengt aan de goede naam van de zaak van de andere partij of de zaak hindert door het verspreiden van valse geruchten of door het gebruik van frauduleuze daden of daden vergelijkbaar met het voorgaande.
 
(3.2) Elke partij verklaart en waarborgt dat zij: (1) niet betrokken is en zal zijn (rechtstreeks of onrechtstreeks) bij Antisociale Krachten; (2) geen persoon is en zal zijn die een relatie heeft met de Antisociale Krachten waaruit blijkt dat de Antisociale Krachten aanzienlijk betrokken zijn bij het management van de persoon; (3) geen persoon is en zal zijn die dergelijke relatie heeft met de Antisociale Krachten waaruit blijkt dat deze op de Antisociale Krachten vertrouwt; (4) geen persoon is of zal zijn die samenwerkt met en betrokken is bij het onderhoud of de activiteiten van eender welke Antisociale Krachten door het financieren van eender welke Antisociale Krachten of eender welke gelijkaardige daad; of (5) geen persoon is of zal zijn die een sociaal verwerpelijke relatie heeft met de Antisociale Krachten.
 
(3.3) Indien een partij een inbreuk begaat van de verklaringen en waarborgen opgenomen in de vorige paragraaf ("Inbreuk makende Partij"), dan zal de andere partij ("Niet inbreuk makende Partij") het recht hebben om deze Overeenkomst te beëindigen en schadevergoeding te vragen zonder enige kennisgeving, en eender welke obligaties/verplichtingen van de Inbreuk makende Partij tegenover de Niet inbreuk makende Partij zullen verschuldigd en betaalbaar worden en de Inbreuk makende Partij zal dergelijke obligaties/verplichtingen onmiddellijk uitvoeren.
 
[Rest van bladzijde opzettelijk blanco gelaten.]
 
 
Bijlage Zuid-Afrika
 
(1) Toepasselijke wetgeving. U heeft deze Overeenkomst gelezen en gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst, eender welk geschil voortvloeiende uit of met betrekking tot deze Overeenkomst (hetzij met betrekking tot een contract, delict of op enige andere wijze), en de geldigheid, uitvoering en interpretatie van deze Overeenkomst zullen onderworpen zijn aan en in alle opzichten geïnterpreteerd worden volgens de wetgeving van de Republiek Zuid-Afrika. Afhankelijk van de arbitragebepalingen hieronder, gaan partijen akkoord en onderwerpen ze zich, bij eender welke geschil voortvloeiende uit of met betrekking tot deze Overeenkomst, aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de South Gauteng High Court, Johannesburg (Zuid-Afrika) . Partijen gaan ermee akkoord dat eender welke toegekende kosten verhaalbaar zullen zijn op basis van een “attorney-and-own-client” tarief , tenzij de Rechtbank specifiek bepaalt dat dergelijk tarief niet van toepassing zal zijn, in welk geval de kosten verhaalbaar zullen zijn overeenkomstig een beschikking van de rechtbank. Partijen komen overeen dat, in de mate dat de “South African Consumer Protection Act, 2008” (Zuid-Afrikaanse wet op de bescherming van consumenten van 2008) , zoals aangepast, of de regels en voorschriften ter uitvoering ervan, zoals aangepast, (samen de “CPA” genoemd), als resultaat heeft dat eender welke bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar bevonden wordt, dergelijke bepaling zo ruim als toegelaten door de “CPA” afgedwongen zal worden, en in dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om een nieuwe bepaling ter vervanging te vinden die geldig en uitvoerbaar is overeenkomstig de “CPA” en die zoveel mogelijk de originele bedoeling van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling behoudt.
 
(2) Arbitration.
 
  Indien er tussen partijen een geschil of meningsverschil is voortvloeiende uit deze Overeenkomst, dan zal dergelijk geschil of meningsverschil op schriftelijk verzoek van eender welke partij voorgelegd worden aan arbitrage in Johannesburg overeenkomstig de regels van de “Arbitration Foundation of South Africa” (“AFSA”) (Arbitragestichting van Zuid-Afrika), en zal de arbitrage door AFSA geleid worden.
 
  Indien “AFSA”, als een instelling, op dat moment niet actief is of geen verzoeken tot arbitrage aanvaardt, om welke reden ook, dan zal de arbitrage gevoerd worden overeenkomstig de regels van “AFSA” voor commerciële arbitrage (zoals voor het laatst toegepast door “AFSA”) voor een scheidsrechter, in onderling akkoord benoemd door partijen betrokken in het geschil, of bij gebreke aan een akkoord, binnen 10 (tien) werkdagen na de vraag tot arbitrage, waarbij elke partij betrokken bij het geschil het recht zal hebben om onmiddellijk de voorzitter van de balie van Johannesburg te contacteren om de scheidsrechter te benoemen, op voorwaarde dat de op deze wijze benoemde persoon een advocaat is die hier minstens 10 (tien) jaar ervaring mee heeft. De op deze wijze benoemde persoon zal de geldig aangestelde scheidsrechter zijn in het geschil. Indien de advocaten van partijen betrokken in het geschil niet overeenkomen betreffende eender welke zaak in verband met het leiden van de arbitrage, dan zal dergelijke zaak voorgelegd worden aan en er beslist worden door de scheidsrechter wiens beslissing definitief en bindend zal zijn voor de partijen betrokken in het geschil.
 
  Eender welke partij betrokken bij de arbitrage kan beroep aantekenen tegen de beslissing van de scheidsrechter(s) volgens de bepalingen van de regels van “AFSA” voor commerciële arbitrage.
 
  Niets hierin opgenomen zal geacht worden een partij betrokken bij de arbitrage te verhinderen of verbieden om zich tot de bevoegde rechtbank te wenden voor dringende uitspraak of voor een vonnis met betrekking tot een vereffende claim.
 
  Eender welke arbitrage in termen van deze arbitrageclausule (onder andere ook eender welke beroepsprocedures) zullen gevoerd worden in camera en partijen zullen de details van het geschil voorgelegd aan arbitrage, de uitvoering van de arbitrageprocedures en het resultaat van de arbitrage, geheimhouden.
 
  Deze arbitrageclausule zal bindend blijven voor partijen niettegenstaande de beëindiging of annulering van de Overeenkomst.
 
  Partijen komen overeen dat de schriftelijke vraag vanwege een partij betrokken in het geschil, in termen van clausule 2, om het geschil of meningsverschil voor te leggen aan arbitrage, geacht wordt een juridische procedure te zijn met als doel het stuiten van de verjaring overeenkomstig de “Prescription Act, 1969” (Wetgeving inzake verjaring van 1969).
 
  Niettegenstaande het voorgaande, kan eender welke partij ervoor kiezen om een geschil voortvloeiende uit deze Overeenkomst voor de rechtbank voort te zetten en niet middels arbitrage te laten beslechten indien (a) het geschil een kleine vordering betreft en gestart wordt voor de rechtbank voor kleine vorderingen van Zuid-Afrika; of (b) U ZICH TERUGTREKT UIT DE ARBITRAGEPROCEDURES BEPAALD IN DEZE BIJLAGE, BINNEN 30 (DERTIG) DAGEN NA DE DATUM WAAROP U VOOR HET EERST AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST (de “Opt-Out Deadline”). U kunt zich terugtrekken uit deze Bijlage door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar GIA, The Paragon, 2nd Floor East Wing, 1 Kramer Road, Bedfordview, Johannesburg, 2007, South Africa. Uw schriftelijke kennisgeving moet het volgende vermelden: (1) uw naam en klantnummer, (2) uw adres en (3) een duidelijke verklaring dat u geschillen met GIA niet wenst op te lossen via arbitrage. Uw beslissing om zich terug te trekken uit deze arbitrageclausule zal geen nadelig effect hebben op uw relatie met GIA. Eender welk verzoek om terugtrekking ontvangen na de Opt-Out Deadline zal niet geldig zijn, waardoor u het Geschil (de Geschillen) zal moeten regelen via arbitrage of een rechtbank voor kleine vorderingen van Zuid-Afrika zoals beschreven in deze Bijlage.
 
  De scheidsrechter mag geen claims van meer dan één persoon of entiteit samenvoegen en mag niet op een andere wijze als voorzitter optreden bij eender welke vorm van groepsprocedures of representatieve procedures of claims (zoals een groepsvordering of geconsolideerde vordering), tenzij beide partijen uitdrukkelijk, in een document getekend door de gemachtigde vertegenwoordigers van elke partij, overeenkomen om dit te doen ingevolge de start van de arbitrage. Indien u, door zich terug te trekken uit deze arbitragevoorwaarden, zoals vermeld in deze Bijlage, ervoor gekozen heeft om geschillen te laten beslechten door de rechtbank dan zal deze verplichting tot afstand van groepsprocedure niet op u van toepassing zijn. U mag geen vertegenwoordiger of lid van een groepsvordering zijn of op enige andere wijze aan een groepsprocedure, geconsolideerde procedure of representatieve procedure deelnemen zonder te hebben voldaan aan de opt-out voorwaarden zoals hierboven vermeld.
 
  Indien u, door zich terug te trekken uit de arbitragebepalingen in deze Bijlage, zoals hierboven vermeld, ervoor gekozen heeft om geschillen voor te leggen aan de rechtbank dan gaat u hierbij akkoord met en onderwerpt u zich voor alle geschillen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de “South Gauteng High Court”, Johannesburg (Zuid-Afrika).
 
[Rest van bladzijde opzettelijk blanco gelaten.]
 
 
Bijlage Thailand
 
(1) Toepasselijke wetgeving. Eender welk Geschil voortvloeiende uit of met betrekking tot deze Overeenkomst (hetzij met betrekking tot een contract, tort of op enige andere wijze), en de geldigheid, uitvoering en interpretatie van deze Overeenkomst, zullen onderworpen zijn aan en in alle opzichten geïnterpreteerd worden volgens de wetgeving van Thailand, met uitzondering van de wettelijke principes van haar conflictenrecht. Partijen komen overeen dat de toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980) volledig en uitdrukkelijk uitgesloten is en niet toegepast zal worden op deze Overeenkomst.
 
(2) Keuze rechterlijke instantie; Arbitrage. U gaat er hierbij mee akkoord dat alle geschillen, rechtszaken, rechtsvorderingen en claims (“Geschillen”) met betrekking tot of voortvloeiende uit deze Overeenkomst; door u en GIA zullen voorgelegd worden aan arbitrage voor schikking zoals bepaald in deze Paragraaf. Eender welke arbitrage gevraagd overeenkomstig deze Overeenkomst zal gehoord en beslist worden door een panel van drie (3) personen. Elke partij zal het recht hebben om één (1) lid van het panel aan te duiden. De twee gekozen leden zullen het derde lid van het panel kiezen. Alle Geschillen aan arbitrage voorgelegd overeenkomstig deze Overeenkomst, zullen onderworpen zijn aan de wetgeving zoals hierboven gespecificeerd. Niets in deze Overeenkomst zal GIA verplichten om eender welk Geschil betreffende (i) bedragen aan GIA verschuldigd overeenkomstig deze Overeenkomst of (ii) schending of misbruik van de intellectuele eigendomsrechten van GIA, aan arbitrage te onderwerpen. De dan geldende regels van het Thaise Instituut voor Arbitrage (“Regels”) zullen van toepassing zijn op eender welke arbitrage krachtens deze Overeenkomst, behalve in de mate dat de bepalingen van deze Paragraaf daarvan afwijken. De benoemende autoriteit zal het Thaise Instituut voor Arbitrage, Ministerie van Justitie zijn en de zaak zal door het Thaise Instituut voor Arbitrage volgens de Regels worden geleid. Beslissingen van het panel zullen met meerderheid van stemmen genomen worden. Het panel mag geen punitieve schadevergoeding of andere in deze Overeenkomst uitgesloten schadevergoeding toekennen. Het panel kan, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zoals hierboven vermeld, gerechtelijke bevelen uitvaardigen, specifieke prestaties bevelen of tijdelijke verboden opleggen. Elke partij zal enkel met de scheidsrechters communiceren in aanwezigheid van de andere partij of via een schriftelijk document bezorgd aan de scheidsrechters en aan de andere partij. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen, zal het panel onverwijld uitspraak doen (in elk geval uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na het afsluiten van de hoorzitting). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen, zullen de beslissing en uitspraak door het panel met redenen omkleed zijn, de basis van de beslissing uitleggen en schriftelijk zjjn. Indien de uitspraak niet gedaan wordt binnen de hierboven vermelde periode, dan zal dit de geldigheid van dergelijke uitspraak niet aantasten. De beslissing of uitspraak gedaan of gegeven met betrekking tot de arbitrage zal definitief en bindend zijn voor de betrokken partijen. De winnende partij kan de beslissing of uitspraak voorleggen aan een bevoegde rechtbank voor bekrachtiging en dergelijke rechtbank zal onmiddellijk een bevel uitvaardigen ter bekrachtiging van dergelijke beslissing of uitspraak. De arbitrage-uitspraak zal de onkosten van de scheidsrechter(s) en van de arbitrage tussen partijen toewijzen op een manier die overeenstemt met de mate waarin één (1) partij het haalt van de andere. De winnende partij zal gerechtigd zijn om de honoraria van haar advocaten en aanverwante kosten voortkomende uit eender welk Geschil overeenkomstig deze Overeenkomst, te verhalen. De winnende partij zal de partij zijn met een netto monetaire schadevergoeding, een verweerder in wiens voordeel een zaak afgewezen werd, een verweerder waar noch de eiser noch de verweerder enig herstel bekomt en een verweerder tegen een eiser die geen herstel bekomt van de verweerder. De arbitrage zal plaatsvinden in Bangkok, Thailand. Partijen zullen het recht hebben op inzage van stukken zoals vermeld in de Regels of zoals op een andere wijze bepaald door de Regels. Alle arbitrageprocedures zullen in het Engels plaatsvinden en de beslissing en een getranscribeerd document van de arbitrage zullen opgemaakt worden in het Engels. Alle arbitrageprocedures gevoerd ingevolge deze Paragraaf en eender welke beslissingen of uitspraken eruit voorkomende, zullen geacht worden geheim te zijn tussen de betrokken partijen. In de mate dat een partij te goeder trouw beweert dat eender welke ingediende documenten of gedane verklaringen in verband met dergelijke arbitrage, vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen bevatten, zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om een overeenkomst proberen te bereiken betreffende de voorwaarden om dergelijke documenten en de verklaringen geheim te houden. Indien partijen geen akkoord kunnen bereiken over dergelijke voorwaarden, dan zullen de scheidsrechters het recht hebben om de gepaste beperkingen op te leggen om ervoor te zorgen dat eender welke vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen met betrekking tot de arbitrage, geheim blijven. Ondanks het feit dat een Geschil werd voorgelegd aan arbitrage overeenkomstig deze Paragraaf, zal de arbitrage van dergelijk Geschil geen verbod opleggen aan eender welke partij om dwangmaatregelen of billijke schadeloosstelling te vragen bij een bevoegde rechtbank.
 
  De scheidsrechters mogen geen claims van meer dan één persoon of entiteit samenvoegen en mogen niet op een andere wijze als voorzitter optreden bij eender welke vorm van groepsprocedures of representatieve procedures of claims (zoals een groepsvordering, geconsolideerde vordering of “private attorney general action”), tenzij zowel u als GIA, in een document getekend door de gemachtigde vertegenwoordigers van elke partij, specifiek overeenkomen om dit te doen ingevolge de start van de arbitrage,. U mag geen vertegenwoordiger of lid van een groepsvordering zijn of op enige andere wijze deelnemen aan een groepsprocedure, geconsolideerde procedure of representatieve procedure.
 
[Rest van bladzijde opzettelijk blanco gelaten.]